1000 jaar Nispen Groot feest In augustus 1957 was het twee weken lang volop feest omdat toen '1000 jaar Nispen' werd gevierd. Er waren verschillende activiteiten en een grote feesttent aan de Heijbeeksestraat. Er werd een wielerronde gehouden en het was kermis. De grootste activiteit was de historische optocht op 4 augustus 1957. Daarin beeldden heel veel mensen uit Nispen maar ook uit Roosendaal en Essen, de geschiedenis van ons dorp uit. Vanwege het feestjaar waren er ook speciale ansichtkaarten, tegeltjes en lepeltjes gemaakt. Een nieuw plein en een nieuwe kerktoren Als je foto’s uit deze tijd bekijkt zul je zien dat er toen nog geen kerktoren in het dorp was. De toren was kort voor de bevrijding in oktober 1944 vernield door de Duitsers. Niet allen alleen de kerk en toren waren zwaar beschadigd maar ook veel andere panden in dit gebied. De gemeente besloot dat het beter was om bij het kruispunt bij de kerk de nieuwe huizen verder van de straat te bouwen. Op die manier ontstond een plein midden in het dorp: het Kerkplein. In 1958 kreeg de kerk weer een nieuwe toren. De spits werd er met een kraan op gezet en het kruis met een helikopter. Die gebeurtenis kreeg toen veel aandacht want zoiets was nog niet vaak gedaan. ER OP UIT / BOEKEN ■ P. Verpalen, De eeuwfeesten te Nispen in 1957; Viering ‘1000 jaar dorp’ en ‘800 jaar parochie’, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, De kerk Heilige Maria Hemelvaart te Nispen; Een historisch overzicht over de periode 1931-2006, in: Jaarboek 2006 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 14, 2006 WEBSITES ■ Foto’s van de viering van 1000 jaar Nispen: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
1957
In 1957 was het groot feest in het dorp: de viering van ‘1000 jaar Nispen’. Hoogtepunt was de historische optocht die door Essen en Nispen trok. Met wagens en groepen werd de geschiedenis van het dorp en parochie uitgebeeld. Deze stoet trok veel bekijks (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Op 22 augustus 1958 werd het bovenste stuk van de torenspits op de nieuwe toren van de Nispense kerk geplaatst. Dit gebeurde met een hoge kraan. (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf B. Vogel).
Het plaatsen van het kruis bovenop de spits was gepland voor 13 september 1958. Dat gebeurde met behulp van een helicopter. Deze werkzaamheden kwamen niet zo vaak voor. Daarom was hiervoor veel belangstelling van mensen uit Nispen en daarbuiten. Maar de poging mislukte. Pas op 8 oktober kon piloot Eelco Schuller met succes het aangepaste kruis plaatsen (Foto: Collectie Nationaal Archief).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1957
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
1000 jaar Nispen Groot feest In augustus 1957 was het twee weken lang volop feest omdat toen '1000 jaar Nispen' werd gevierd. Er waren verschillende activiteiten en een grote feesttent aan de Heijbeeksestraat. Er werd een wielerronde gehouden en het was kermis. De grootste activiteit was de historische optocht op 4 augustus 1957. Daarin beeldden heel veel mensen uit Nispen maar ook uit Roosendaal en Essen, de geschiedenis van ons dorp uit. Vanwege het feestjaar waren er ook speciale ansichtkaarten, tegeltjes en lepeltjes gemaakt. Een nieuw plein en een nieuwe kerktoren Als je foto’s uit deze tijd bekijkt zul je zien dat er toen nog geen kerktoren in het dorp was. De toren was kort voor de bevrijding in oktober 1944 vernield door de Duitsers. Niet allen alleen de kerk en toren waren zwaar beschadigd maar ook veel andere panden in dit gebied. De gemeente besloot dat het beter was om bij het kruispunt bij de kerk de nieuwe huizen verder van de straat te bouwen. Op die manier ontstond een plein midden in het dorp: het Kerkplein. In 1958 kreeg de kerk weer een nieuwe toren. De spits werd er met een kraan op gezet en het kruis met een helikopter. Die gebeurtenis kreeg toen veel aandacht want zoiets was nog niet vaak gedaan. ER OP UIT / BOEKEN ■ P. Verpalen, De eeuwfeesten te Nispen in 1957; Viering ‘1000 jaar dorp’ en ‘800 jaar parochie’, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, De kerk Heilige Maria Hemelvaart te Nispen; Een historisch overzicht over de periode 1931-2006, in: Jaarboek 2006 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 14, 2006 WEBSITES ■ Foto’s van de viering van 1000 jaar Nispen: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen .html
Contact Contactgegevens
In 1957 was het groot feest in het dorp: de viering van ‘1000 jaar Nispen’. Hoogtepunt was de historische optocht die door Essen en Nispen trok. Met wagens en groepen werd de geschiedenis van het dorp en parochie uitgebeeld. Deze stoet trok veel bekijks (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Op 22 augustus 1958 werd het bovenste stuk van de torenspits op de nieuwe toren van de Nispense kerk geplaatst. Dit gebeurde met een hoge kraan. (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf B. Vogel).
Het plaatsen van het kruis bovenop de spits was gepland voor 13 september 1958. Dat gebeurde met behulp van een helicopter. Deze werkzaamheden kwamen niet zo vaak voor. Daarom was hiervoor veel belangstelling van mensen uit Nispen en daarbuiten. Maar de poging mislukte. Pas op 8 oktober kon piloot Eelco Schuller met succes het aangepaste kruis plaatsen (Foto: Collectie Nationaal Archief).