Nispen bevrijd Bevrijdingsgevechten In september 1944 leek het einde van de oorlog in zicht en begon een spannende tijd. Terwijl op 22 oktober de grensovergang Nispen-Essen werd bevrijd door soldaten van de 4e Canadese Pantserdivisie, lieten een dag later de Duitsers de oude kerktoren opblazen. De soldaten van de 49e Britse Polar Beardivisie trokken, na een hevige strijd, op 26 oktober 1944 het dorp binnen. Er was veel schade aan de woningen in Nispen. Behoorlijk wat huizen en boerderijen waren totaal verwoest. Door de oorlog zijn uiteindelijk tweeëntwintig mensen uit Nispen overleden. Feesten Na de bevrijding van heel Nederland op 5 mei 1945 was er pas echt tijd om te feesten. In Nispen werd enkele dagen later, op 12 mei,een bevrijdingsoptocht gehouden. Verenigingen en een inwoners van van verschillende buurten in en om het dorp reden met versierde wagens door de straten. Ook daarna vonden er nog regelmatig feestjes plaats. Bijvoorbeeld toen de jongemannen. die in Duitsland hadden moeten werken, weer naar huis kwamen. Herdenken Vanwege het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede waren er tegen het einde van de Duitse bezetting in Nispen plannen om een kapel te bouwen. Om de bouw te kunnen betalen, werd na de bevrijding een collecte gehouden onder de dorpsbewoners. Toen ontstond ook het idee om in de kapel een gedenkteken te plaatsen voor de oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen. Zo werd de kapel niet alleen een gebedshuis maar ook een herdenkingsplaats. Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen voor de kapel aan de Heijbeeksestraat gelegd. Op allerlei manieren verzamelden de mensen uit het dorp materialen voor de bouw en inrichting van de kapel. Vaak resten van door de oorlog beschadigde gebouwen uit Nispen, Roosendaal en Essen.Tijdens de eerste nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog, op 4 mei 1946, werd de kapel ingewijd. ER OP UIT ■ Nispen: Vredeskapel aan de Heijbeeksestraat te Nispen met luisterplek BOEKEN ■ Een dorp in oorlogstijd; Nispen en de Nispenaren vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, in: Jaarboek 1995 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 3, 1995 ■ P.C.M. van Wesel, Een Avro-Lancaster op Heikant en Eerenburg, in: Jaarboek 2009 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 17, 2008 WEBSITES ■ Foto’s van Nispen tijdens oorlogstijd en bevrijding: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html ■ De bevrijding van West-Europa van D-Day tot mei 1945: www.wegnaardebevrijding.nl ■ Europese herdenkingsroute geallieerden: www.liberationroute.nl ■ Lesmateriaal, info en bronnen over de Tweede Wereldoorlog: https://www.tweedewereldoorlog.nl/
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van wereldoorlogen 1900 - 1950
1944
Pas nadat heel Nederland was bevrijd, ws het tijd voor groot feest. Dat gebeurde op 12 mei 1945 in heel het land. In Nispën was er een optocht. Op de afbeelding versierde wagens van inwoners van Heijbeek en de Nispense Achterhoek (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen)
De Vredeskapel in Nispen is niet alleen een ruimte om te bidden maar ook een oorlogsmonument. De kapel is ingewijd in 1946 en aan de muur zijn alle namen van de oorlogsslachtoffers in de parochie Nispen in een plaat gebeiteld (Foto: C. Uijtdewilligen).
In de laatste dagen voor de bevrijding vluchtten veel inwoners van Nispen naar het buitengebied omdat het daar veiliger was. Anderen schuilden in kelders en de molenberg. Om het dorp te bevrijden moest er flink worden gevochten. Dit zorgde voor zeer veel schade. Op de afbeelding het voormalig politiebureau aan de Dorpsstraat (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen)
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1944
Eerste helft twintigste eeuw 1900 - 1950
Nispen bevrijd Bevrijdingsgevechten In september 1944 leek het einde van de oorlog in zicht en begon een spannende tijd. Terwijl op 22 oktober de grensovergang Nispen-Essen werd bevrijd door soldaten van de 4e Canadese Pantserdivisie, lieten een dag later de Duitsers de oude kerktoren opblazen. De soldaten van de 49e Britse Polar Beardivisie trokken, na een hevige strijd, op 26 oktober 1944 het dorp binnen. Er was veel schade aan de woningen in Nispen. Behoorlijk wat huizen en boerderijen waren totaal verwoest. Door de oorlog zijn uiteindelijk tweeëntwintig mensen uit Nispen overleden. Feesten Na de bevrijding van heel Nederland op 5 mei 1945 was er pas echt tijd om te feesten. In Nispen werd enkele dagen later, op 12 mei,een bevrijdingsoptocht gehouden. Verenigingen en een inwoners van van verschillende buurten in en om het dorp reden met versierde wagens door de straten. Ook daarna vonden er nog regelmatig feestjes plaats. Bijvoorbeeld toen de jongemannen. die in Duitsland hadden moeten werken, weer naar huis kwamen. Herdenken Vanwege het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede waren er tegen het einde van de Duitse bezetting in Nispen plannen om een kapel te bouwen. Om de bouw te kunnen betalen, werd na de bevrijding een collecte gehouden onder de dorpsbewoners. Toen ontstond ook het idee om in de kapel een gedenkteken te plaatsen voor de oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen. Zo werd de kapel niet alleen een gebedshuis maar ook een herdenkingsplaats. Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen voor de kapel aan de Heijbeeksestraat gelegd. Op allerlei manieren verzamelden de mensen uit het dorp materialen voor de bouw en inrichting van de kapel. Vaak resten van door de oorlog beschadigde gebouwen uit Nispen, Roosendaal en Essen.Tijdens de eerste nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog, op 4 mei 1946, werd de kapel ingewijd. ER OP UIT ■ Nispen: Vredeskapel aan de Heijbeeksestraat te Nispen met luisterplek BOEKEN ■ Een dorp in oorlogstijd; Nispen en de Nispenaren vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, in: Jaarboek 1995 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 3, 1995 ■ P.C.M. van Wesel, Een Avro-Lancaster op Heikant en Eerenburg, in: Jaarboek 2009 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 17, 2008 WEBSITES ■ Foto’s van Nispen tijdens oorlogstijd en bevrijding: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen .html ■ De bevrijding van West-Europa van D-Day tot mei 1945: www.wegnaardebevrijding.nl ■ Europese herdenkingsroute geallieerden: www.liberationroute.nl ■ Lesmateriaal, info en bronnen over de Tweede Wereldoorlog: https://www.tweedewereldoorlog.nl/
Contact Contactgegevens
Pas nadat heel Nederland was bevrijd, ws het tijd voor groot feest. Dat gebeurde op 12 mei 1945 in heel het land. In Nispën was er een optocht. Op de afbeelding versierde wagens van inwoners van Heijbeek en de Nispense Achterhoek (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen)
De Vredeskapel in Nispen is niet alleen een ruimte om te bidden maar ook een oorlogsmonument. De kapel is ingewijd in 1946 en aan de muur zijn alle namen van de oorlogsslachtoffers in de parochie Nispen in een plaat gebeiteld (Foto: C. Uijtdewilligen).
In de laatste dagen voor de bevrijding vluchtten veel inwoners van Nispen naar het buitengebied omdat het daar veiliger was. Anderen schuilden in kelders en de molenberg. Om het dorp te bevrijden moest er flink worden gevochten. Dit zorgde voor zeer veel schade. Op de afbeelding het voormalig politiebureau aan de Dorpsstraat (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen)