Oudste bewoning Speuren in de grond Waar grond bewerkt wordt voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, bestaat de kans dat sporen uit het verleden voorgoed worden vernield. Daarom is een aantal jaren geleden in Europa besloten dat hier beter op gelet moet worden. In regelgeving is bepaald in welke situaties er een onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke overblijfselen van vroeger. Zoals sporen van huizen en voorwerpen. Boerderij De bouw van nieuwe huizen voor de buurt Rozenakker aan de Essenseweg vormde aanleiding in 2014 en 2015 om zo een archeologisch onderzoek te verrichten. Tijdens het graven vonden de onderzoekers verkleuringen in de grond en ook verschillende scherven. Aan de grond zag men dat er vroeger in kuilen palen hebben gestaan. Uit de manier waarop dit terug te zien was, heeft men geconcludeerd dat hier een boerderij heeft gestaan. Die dateert waarschijnlijk uit het midden van de Ijzertijd (700 tot 12 voor Chr.) Bij een van de kuiltjes werden scherven van aardewerk uit de Ijzertijd gevonden. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN ■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 WEBSITES ■ Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.Chr - 500 n.Chr
-350
Reconstructie van een boerderij uit de midden-ijzertijd in het Historisch Openluchtmuseum in Eindhoven (Afbeelding: collectie www.brabantserfgoed.nl).
Boeren aan het werk in de IJzertijd (Afbeelding: Friso Henstra, publicatie www.verrijkingsstof.nl).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
-350
Oudste bewoning Speuren in de grond Waar grond bewerkt wordt voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, bestaat de kans dat sporen uit het verleden voorgoed worden vernield. Daarom is een aantal jaren geleden in Europa besloten dat hier beter op gelet moet worden. In regelgeving is bepaald in welke situaties er een onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke overblijfselen van vroeger. Zoals sporen van huizen en voorwerpen. Boerderij De bouw van nieuwe huizen voor de buurt Rozenakker aan de Essenseweg vormde aanleiding in 2014 en 2015 om zo een archeologisch onderzoek te verrichten. Tijdens het graven vonden de onderzoekers verkleuringen in de grond en ook verschillende scherven. Aan de grond zag men dat er vroeger in kuilen palen hebben gestaan. Uit de manier waarop dit terug te zien was, heeft men geconcludeerd dat hier een boerderij heeft gestaan. Die dateert waarschijnlijk uit het midden van de Ijzertijd (700 tot 12 voor Chr.) Bij een van de kuiltjes werden scherven van aardewerk uit de Ijzertijd gevonden. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN ■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 WEBSITES ■ Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl
Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.Chr - 500 n.Chr
Contact Contactgegevens
Reconstructie van een boerderij uit de midden-ijzertijd in het Historisch Openluchtmuseum in Eindhoven (Afbeelding: collectie www.brabantserfgoed.nl).
Boeren aan het werk in de IJzertijd (Afbeelding: Friso Henstra, publicatie www.verrijkingsstof.nl).