Jeugdhuis Nisipa Auto’s, televisie en popmuziek Na 1945 veranderde er veel in samenleving. Eerst werd nog hard gewerkt aan het herstel van het land. Maar in de loop van de jaren 50 kregen mensen het steeds beter. Het autobezit nam flink toe en de televisie deed zijn intrede. Er kwam meer vrije tijd en er ontstond langzaam een ‘jongerencultuur’ waarin popmuziek een belangrijke rol speelde. Over ideeën en gewoonten die veel mensen lange tijd hadden, kwam vaker discussie. Waar lange tijd jongens- en meisjes aparte scholen en verenigingen hadden werd dit steeds vaker gemengd. Ook de aandacht voor het geloof bij allerlei activiteiten werd langzaam minder. Nieuwe verenigingen Al deze ontwikkelingen hadden ook invloed op het verenigingsleven. Sommige organisaties verdwenen of gingen andere activiteiten organiseren. Daarnaast ontstonden er nieuwe verenigingen zoals een tennisvereniging, paardensportvereniging en een trim-gymclub. Een aantal jongeren uit Nispen begonnen in 1969 met Sociëteit People Relax. Deze club hield jarenlang muziekavonden in Nispen waar ook veel jeugd uit de regio opaf kwam. Jeugdhuis Voor de jongeren werd in 1968 op het terrein van de voormalige jongensschool aan de Dorpsstraat jeugdhuis Nisipa gebouwd. Het Kindervakantiewerk Nispen maakte jarenlang gebruik van het gebouw (zie foto boven). Ook Jeugdwerk Nispen, Damvereniging Nispen en Jeugdsoos Enjoy Yourself organiseerden er activiteiten. In 1986 verdween het oude jeugdhuis. Een gedeelte van de oude school werd nog tot 1980 gebruikt als brandspuithuis. Daarna nam tennisvereniging Set '77 de ruimte over en het werd een onderdeel van het clubgehbouw. Op een gedeelte van de voormalige speelplaats werd een tennisbaan aangelegd. ER OP UIT / BOEKEN / WEBSITES ■ Foto’s van activiteiten in en om jeugdhuis Nisipa: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
1968
De vereniging Katholieke Plattelands Jongeren ontstond in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het was een fusie tussen al langer bestaande clubs voor jongens en meiden met een agrarische achtergrond. De meisjes waagden zich ook aan voetbal zoals deze foto van Nispense KPJ-meiden laat zien. Zoiets was eerder voor veel meisjes uit boerengezinnen ‘not done’’ (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Vol trots poseren begin jaren 70 van de vorige eeuw de oprichters van Societeit People Relax. Muziekavonden speciaal voor jongeren met optredens van allerlei bands in een ´schemerige´ zaal was voor Nispen geheel iets nieuws. En menig ouder vond het eerst eigenlijk maar niets (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Lange tijd was tennis een sport voor een kleine groep Nederlanders. Vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw werd de sport steeds populairder. In Nispen begonnen in 1977 inwoners met een tennisvereniging: Set ‘77. Een deel van het oude schoolgebouw werd het clubgebouw (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1968
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
Jeugdhuis Nisipa Auto’s, televisie en popmuziek Na 1945 veranderde er veel in samenleving. Eerst werd nog hard gewerkt aan het herstel van het land. Maar in de loop van de jaren 50 kregen mensen het steeds beter. Het autobezit nam flink toe en de televisie deed zijn intrede. Er kwam meer vrije tijd en er ontstond langzaam een ‘jongerencultuur’ waarin popmuziek een belangrijke rol speelde. Over ideeën en gewoonten die veel mensen lange tijd hadden, kwam vaker discussie. Waar lange tijd jongens- en meisjes aparte scholen en verenigingen hadden werd dit steeds vaker gemengd. Ook de aandacht voor het geloof bij allerlei activiteiten werd langzaam minder. Nieuwe verenigingen Al deze ontwikkelingen hadden ook invloed op het verenigingsleven. Sommige organisaties verdwenen of gingen andere activiteiten organiseren. Daarnaast ontstonden er nieuwe verenigingen zoals een tennisvereniging, paardensportvereniging en een trim-gymclub. Een aantal jongeren uit Nispen begonnen in 1969 met Sociëteit People Relax. Deze club hield jarenlang muziekavonden in Nispen waar ook veel jeugd uit de regio opaf kwam. Jeugdhuis Voor de jongeren werd in 1968 op het terrein van de voormalige jongensschool aan de Dorpsstraat jeugdhuis Nisipa gebouwd. Het Kindervakantiewerk Nispen maakte jarenlang gebruik van het gebouw (zie foto boven). Ook Jeugdwerk Nispen, Damvereniging Nispen en Jeugdsoos Enjoy Yourself organiseerden er activiteiten. In 1986 verdween het oude jeugdhuis. Een gedeelte van de oude school werd nog tot 1980 gebruikt als brandspuithuis. Daarna nam tennisvereniging Set '77 de ruimte over en het werd een onderdeel van het clubgehbouw. Op een gedeelte van de voormalige speelplaats werd een tennisbaan aangelegd. ER OP UIT / BOEKEN / WEBSITES ■ Foto’s van activiteiten in en om jeugdhuis Nisipa: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispe n.html
Contact Contactgegevens
De vereniging Katholieke Plattelands Jongeren ontstond in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het was een fusie tussen al langer bestaande clubs voor jongens en meiden met een agrarische achtergrond. De meisjes waagden zich ook aan voetbal zoals deze foto van Nispense KPJ-meiden laat zien. Zoiets was eerder voor veel meisjes uit boerengezinnen ‘not done’’ (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Vol trots poseren begin jaren 70 van de vorige eeuw de oprichters van Societeit People Relax. Muziekavonden speciaal voor jongeren met optredens van allerlei bands in een ´schemerige´ zaal was voor Nispen geheel iets nieuws. En menig ouder vond het eerst eigenlijk maar niets (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Lange tijd was tennis een sport voor een kleine groep Nederlanders. Vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw werd de sport steeds populairder. In Nispen begonnen in 1977 inwoners met een tennisvereniging: Set ‘77. Een deel van het oude schoolgebouw werd het clubgebouw (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).