Jeugdhuis Nisipa Auto’s, televisie en popmuziek Na 1945 veranderde er veel in samenleving. Eerst werd nog hard gewerkt aan het herstel van het land. Maar in de loop van de jaren 50 kregen mensen het steeds beter. Het autobezit nam flink toe en de televisie deed zijn intrede. Er kwam meer vrije tijd en er ontstond langzaam een ‘jongerencultuur’ waarin popmuziek een belangrijke rol speelde. Over ideeën en gewoonten die veel mensen lange tijd hadden, kwam vaker discussie. Nieuwe verenigingen Al deze ontwikkelingen hadden ook invloed op het verenigingsleven. Sommige organisaties verdwenen of gingen andere activiteiten organiseren. Daarnaast ontstonden er nieuwe verenigingen zoals een tennisvereniging, paardensportvereniging en een trim-gymclub. Een aantal jongeren uit Nispen begonnen in 1969 met Sociëteit People Relax. Deze club hield jarenlang muziekavonden in Nispen waar ook veel jeugd uit de regio opaf kwam. Jeugdhuis Voor de jongeren werd in 1968 op het terrein van de voormalige jongensschool aan de Dorpsstraat jeugdhuis Nisipa gebouwd. Het Kindervakantiewerk Nispen maakte jarenlang gebruik van het gebouw (zie foto). Ook Jeugdwerk Nispen, Damvereniging Nispen en Jeugdsoos Enjoy Yourself organiseerden er activiteiten. In 1986 verdween het oude jeugdhuis. Een gedeelte van de oude school werd nog tot 1980 gebruikt als brandspuithuis. Daarna nam tennisvereniging Set '77 de ruimte over. Op een gedeelte van de voormalige speelplaats werd een tennisbaan aangelegd. ER OP UIT / BOEKEN / WEBSITES ■ Foto’s van activiteiten in en om jeugdhuis Nisipa: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
1968
Lange tijd was tennis een sport voor een kleine groep Nederlanders. Vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw werd de sport steeds populairder. In Nispen begonnen in 1977 inwoners met een tennisvereniging: Set ‘77. Een deel van het oude schoolgebouw werd het clubgebouw (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1968
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
Jeugdhuis Nisipa Auto’s, televisie en popmuziek Na 1945 veranderde er veel in samenleving. Eerst werd nog hard gewerkt aan het herstel van het land. Maar in de loop van de jaren 50 kregen mensen het steeds beter. Het autobezit nam flink toe en de televisie deed zijn intrede. Er kwam meer vrije tijd en er ontstond langzaam een ‘jongerencultuur’ waarin popmuziek een belangrijke rol speelde. Over ideeën en gewoonten die veel mensen lange tijd hadden, kwam vaker discussie. Nieuwe verenigingen Al deze ontwikkelingen hadden ook invloed op het verenigingsleven. Sommige organisaties verdwenen of gingen andere activiteiten organiseren. Daarnaast ontstonden er nieuwe verenigingen zoals een tennisvereniging, paardensportvereniging en een trim-gymclub. Een aantal jongeren uit Nispen begonnen in 1969 met Sociëteit People Relax. Deze club hield jarenlang muziekavonden in Nispen waar ook veel jeugd uit de regio opaf kwam. Jeugdhuis Voor de jongeren werd in 1968 op het terrein van de voormalige jongensschool aan de Dorpsstraat jeugdhuis Nisipa gebouwd. Het Kindervakantiewerk Nispen maakte jarenlang gebruik van het gebouw (zie foto). Ook Jeugdwerk Nispen, Damvereniging Nispen en Jeugdsoos Enjoy Yourself organiseerden er activiteiten. In 1986 verdween het oude jeugdhuis. Een gedeelte van de oude school werd nog tot 1980 gebruikt als brandspuithuis. Daarna nam tennisvereniging Set '77 de ruimte over. Op een gedeelte van de voormalige speelplaats werd een tennisbaan aangelegd. ER OP UIT / BOEKEN / WEBSITES ■ Foto’s van activiteiten in en om jeugdhuis Nisipa: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispe n.html
Contact Contactgegevens
Lange tijd was tennis een sport voor een kleine groep Nederlanders. Vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw werd de sport steeds populairder. In Nispen begonnen in 1977 inwoners met een tennisvereniging: Set ‘77. Een deel van het oude schoolgebouw werd het clubgebouw (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).