Schenking aan abdij van Tongerlo De naam Nispen In het jaar 1157 verschijnt voor het eerst de plaatsnaam 'Nispen' in een geschreven document. Omdat deze akte van perkament in het Latijn is geschreven staat er niet ‘Nispen’ maar ‘Nisipa’. Die naam is gebaseerd op de oudere naamdelen ´Nes´ en ´apa´. Die samen vertaald kunnen worden als: het watertje door het laag gelegen land. Schenking Het is een oorkonde waarin wordt aangegeven dat aan de abdij van Tongerlo de parochierechten van Nispen zijn overgedragen. Dit is gebeurd door de edelman Arnulf II van Berthout. Zijn vader Arnulf I had reeds een hofstede (een grote boerderij) in de parochie Nispen geschonken aan het klooster. Het was een hele grote parochie want ook de plaatsen Roosendaal, Essen en Kalmthout behoorden hiertoe. Een belangrijk klooster Naast de parochie Nispen werd ook het bestuur van de parochie Zundert aan het klooster geschonken. De abdij Tongerlo (zie de foto bovenaan) ligt in de provincie Antwerpen in België en was van de paters Norbertijnen. De abdij ligt best ver weg maar was vroeger wel erg belangrijk. Niet alleen in onze buurt maar ook in verschillende andere gebieden in het huidige Nederland en België hadden de paters Norbertijnen bezittingen. ER OP UIT ■ Roosendaal: www.roosendaal.nl ■ Essen: www.essen.be ■ Kalmthout: www.kalmthout.be ■ Zundert: www.zundert.nl ■ Tongerlo: www.westerlo.be BOEKEN ■ H. Klaassen, De oorkonde van Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 WEBSITES ■ De abdij van Tongerlo: www.tongerlo.org
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van steden en staten 1000 - 1500
1157
De oorkonde waarin voor het eerst de naam van Nispen wordt vermeld, nog als ‘Nisipa’.Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf C. Uijtdewilligen).
De Oude Pastorij te Essen in 2013. Het gebouw, dat vroeger aanzienlijk groter was, was de plek waar de pastoors van de parochie Nispen vanaf de Middeleeuwen woonden. Na de Franse tijd werd het gebouw particulier eigendom. Tegenwoordig is het een cultureel centrum van de gemeente Essen (Foto: C. Uijtdewilligen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1157
Tijd van steden en staten 1000 - 1500
Schenking aan abdij van Tongerlo De naam Nispen In het jaar 1157 verschijnt voor het eerst de plaatsnaam 'Nispen' in een geschreven document. Omdat deze akte van perkament in het Latijn is geschreven staat er niet ‘Nispen’ maar ‘Nisipa’. Die naam is gebaseerd op de oudere naamdelen ´Nes´ en ´apa´. Die samen vertaald kunnen worden als: het watertje door het laag gelegen land. Schenking Het is een oorkonde waarin wordt aangegeven dat aan de abdij van Tongerlo de parochierechten van Nispen zijn overgedragen. Dit is gebeurd door de edelman Arnulf II van Berthout. Zijn vader Arnulf I had reeds een hofstede (een grote boerderij) in de parochie Nispen geschonken aan het klooster. Het was een hele grote parochie want ook de plaatsen Roosendaal, Essen en Kalmthout behoorden hiertoe. Een belangrijk klooster Naast de parochie Nispen werd ook het bestuur van de parochie Zundert aan het klooster geschonken. De abdij Tongerlo (zie de foto bovenaan) ligt in de provincie Antwerpen in België en was van de paters Norbertijnen. De abdij ligt best ver weg maar was vroeger wel erg belangrijk. Niet alleen in onze buurt maar ook in verschillende andere gebieden in het huidige Nederland en België hadden de paters Norbertijnen bezittingen. ER OP UIT ■ Roosendaal: www.roosendaal.nl ■ Essen: www.essen.be ■ Kalmthout: www.kalmthout.be ■ Zundert: www.zundert.nl ■ Tongerlo: www.westerlo.be BOEKEN ■ H. Klaassen, De oorkonde van Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 WEBSITES ■ De abdij van Tongerlo: www.tongerlo.org
Contact Contactgegevens
De oorkonde waarin voor het eerst de naam van Nispen wordt vermeld, nog als ‘Nisipa’.Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf C. Uijtdewilligen).
De Oude Pastorij te Essen in 2013. Het gebouw, dat vroeger aanzienlijk groter was, was de plek waar de pastoors van de parochie Nispen vanaf de Middeleeuwen woonden. Na de Franse tijd werd het gebouw particulier eigendom. Tegenwoordig is het een cultureel centrum van de gemeente Essen (Foto: C. Uijtdewilligen).