Een dorp met huizen en kerk Onderzoek op Oostmoer In 2007 werd in Oostmoer op een tweede gedeelte begonnen met het bouwen van woningen. Vooraf werden in 2006-2007 archeologische onderzoeken verricht in dit gebied. Tijdens het graven vonden de onderzoekers verkleuringen in de grond en ook verschillende scherven. Aan de grond zag men dat op deze plaats vroeger verschillende huizen (boerderijtjes) hebben gestaan. Een klein dorpje De gevonden scherven waren van voorwerpen die voor een groot deel stammen uit de tiende en elfde eeuw. We weten daardoor dat er rond het jaar 1000 mensen woonden bij het watertje door het laag gelegen land. Het is waarschijnlijk dat er toen al sprake was van een klein dorpje. De eerste kerk Bij onderzoeken in de Turftuin in 2014 zijn houtskoolresten gevonden. Die waren aanwezig onder de teruggevonden stenen funderingen van de oude kerkgebouwen die daar ooit stonden. Houtskoolresten zijn overblijfselen van verbrand hout. Deze houtskoolresten dateren zeer waarschijnlijk uit de periode tussen 1015 en 1155 na Christus. Dit maakt het aannemelijk dat er toen een houten kerkje is gebouwd in het centrum van het huidige Nispen. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN ■ J. Vanden Borre, De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd; De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017 WEBSITES /
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van monniken en ridders 500 - 1000
1000
Opgravingen bij Oostmoer in februari 2007 (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf C. Uijtdewilligen).
Voorwerpen die afkomstig zijn uit de opgravingen bij Oostmoer in 2007 (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf R. Leijdekkers).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Tijd van monniken en ridders 500 - 1000
800
Een dorp met huizen en kerk Onderzoek op Oostmoer In 2007 werd in Oostmoer op een tweede gedeelte begonnen met het bouwen van woningen. Vooraf werden in 2006-2007 archeologische onderzoeken verricht in dit gebied. Tijdens het graven vonden de onderzoekers verkleuringen in de grond en ook verschillende scherven. Aan de grond zag men dat op deze plaats vroeger verschillende huizen (boerderijtjes) hebben gestaan. Een klein dorpje De gevonden scherven waren van voorwerpen die voor een groot deel stammen uit de tiende en elfde eeuw. We weten daardoor dat er rond het jaar 1000 mensen woonden bij het watertje door het laag gelegen land. Het is waarschijnlijk dat er toen al sprake was van een klein dorpje. De eerste kerk Bij onderzoeken in de Turftuin in 2014 zijn houtskoolresten gevonden. Die waren aanwezig onder de teruggevonden stenen funderingen van de oude kerkgebouwen die daar ooit stonden. Houtskoolresten zijn overblijfselen van verbrand hout. Deze houtskoolresten dateren zeer waarschijnlijk uit de periode tussen 1015 en 1155 na Christus. Dit maakt het aannemelijk dat er toen een houten kerkje is gebouwd in het centrum van het huidige Nispen. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN ■ J. Vanden Borre, De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd; De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017 WEBSITES /
Contact Contactgegevens
Opgravingen bij Oostmoer in februari 2007 (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf C. Uijtdewilligen).
Voorwerpen die afkomstig zijn uit de opgravingen bij Oostmoer in 2007 (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf R. Leijdekkers).