Romeinse boerderij Komst van de Romeinen Ongeveer 50 jaar voor het begin van onze jaartelling trokken voor het eerst Romeinen onze omgeving binnen en kort voor het jaar 0 begon er een daadwerkelijke bezetting door militairen. De Rijn vormde de noordelijke grens met de ´barbaren´. Meer dan 300 jaar verbleven er Romeinen in onze streken zoals militairen en handelaars. De oorspronkelijke inwoners namen veel gebruiken van hen over. Er brak een lange periode zonder grote oorlogen en onrust aan. Daardoor groeide de bevolking en werden er meer boerderijen gebouwd. Deze boerderijen leken nog veel op de boerderijen die in vroegere tijden waren gebouwd. Fibula Op Rozenakker zijn sporen teruggevonden van een boerderij die dateert uit ongeveer 150 na Christus. Het betrof een grote boerderij met een potstal. Dat was een verdiept deel waarin de mest van het vee werd bewaard. Vermoedelijk was de Romeinse boerderij zo’n 30 meter lang en 7 meter breed. Naast deze boerderij zijn eveneens stukjes van Romeins aardewerk teruggevonden en een Romeinse veiligheidsspeld waarmee mensen hun omslagmantel vastmaakten. Zo’n speld heette in de taal van de Romeinen, het Latijn, een ‘fibula’. Naast Rozenakker zijn ook in de Turftuin bij de kerk sporen teruggevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Heel misschien was er in deze tijd al sprake van een klein dorpje wat later Nispen werd genoemd. Maar op basis van de vondsten die tot nu toe zijn gevonden, is dit niet zeker aan te geven. Invallen Germanen Vanaf ongeveer het jaar 300 kwam er langzaam aan een eind aan de Romeinse tijd. Germanen vielen steeds vaker het gebied binnen en de Romeinse keizers lukten het alsmaar slechter om voldoende soldaten in het noordelijk grensgebied beschikbaar te hebben. In het begin van de 5e eeuw waren de Romeinen in onze gebieden nagenoeg geheel verdwenen. Niet veel later begon de tijd van de Grote Volksverhuizing. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN ■ H. Klaassen, Een Romeinse boerderij op de Rozenakker, in: Jaarboek 2016 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 24, 2016 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 WEBSITES ■ Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.Chr - 500 n.Chr
150
De grens van het Romeinse rijk (Afbeelding: www.cultuurwijzer.nl/Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek).
Een deel van een ´fibula´die werd gevonden bij de opgravingen (Foto: H. Klaassen).
Bij de opgravingen op Rozenakker begin 2016 werden ook tal van Romeinse aardewerkfragmenten teruggevonden (Foto: R. Leijdekkers).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.Chr - 500 n.Chr
150
Romeinse boerderij Komst van de Romeinen Ongeveer 50 jaar voor het begin van onze jaartelling trokken voor het eerst Romeinen onze omgeving binnen en kort voor het jaar 0 begon er een daadwerkelijke bezetting door militairen. De Rijn vormde de noordelijke grens met de ´barbaren´. Meer dan 300 jaar verbleven er Romeinen in onze streken zoals militairen en handelaars. De oorspronkelijke inwoners namen veel gebruiken van hen over. Er brak een lange periode zonder grote oorlogen en onrust aan. Daardoor groeide de bevolking en werden er meer boerderijen gebouwd. Deze boerderijen leken nog veel op de boerderijen die in vroegere tijden waren gebouwd. Fibula Op Rozenakker zijn sporen teruggevonden van een boerderij die dateert uit ongeveer 150 na Christus. Het betrof een grote boerderij met een potstal. Dat was een verdiept deel waarin de mest van het vee werd bewaard. Vermoedelijk was de Romeinse boerderij zo’n 30 meter lang en 7 meter breed. Naast deze boerderij zijn eveneens stukjes van Romeins aardewerk teruggevonden en een Romeinse veiligheidsspeld waarmee mensen hun omslagmantel vastmaakten. Zo’n speld heette in de taal van de Romeinen, het Latijn, een ‘fibula’. Naast Rozenakker zijn ook in de Turftuin bij de kerk sporen teruggevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Heel misschien was er in deze tijd al sprake van een klein dorpje wat later Nispen werd genoemd. Maar op basis van de vondsten die tot nu toe zijn gevonden, is dit niet zeker aan te geven. Invallen Germanen Vanaf ongeveer het jaar 300 kwam er langzaam aan een eind aan de Romeinse tijd. Germanen vielen steeds vaker het gebied binnen en de Romeinse keizers lukten het alsmaar slechter om voldoende soldaten in het noordelijk grensgebied beschikbaar te hebben. In het begin van de 5e eeuw waren de Romeinen in onze gebieden nagenoeg geheel verdwenen. Niet veel later begon de tijd van de Grote Volksverhuizing. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN ■ H. Klaassen, Een Romeinse boerderij op de Rozenakker, in: Jaarboek 2016 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 24, 2016 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 WEBSITES ■ Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl
Contact Contactgegevens
De grens van het Romeinse rijk (Afbeelding: www.cultuurwijzer.nl/Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek).
Een deel van een ´fibula´die werd gevonden bij de opgravingen (Foto: H. Klaassen).
Bij de opgravingen op Rozenakker begin 2016 werden ook tal van Romeinse aardewerkfragmenten teruggevonden (Foto: R. Leijdekkers).