De heerlijkheid Nispen Leenstelsel In de tijd van keizer Karel de Grote ontstond het leenstelsel met hertogdommen en graafschappen zoals het hertogdom Brabant. Binnen zo´n groot gebied als een hertogdom lagen ook weer allerlei grotere en kleinere gebieden en ontstonden heerlijkheden: een gebied dat in eigendom was van een heer of waar een heer belangrijke rechten had zoals het recht om belastingen te heffen of om de schout en schepenen te benoemen. Heerlijkheid Ook Nispen was vroeger een zelfstandige heerlijkheid binnen het land van Breda. Het dorpswapen dat in 1998 door de gemeenteraad van Roosendaal werd vastgesteld, vormt hieraan nog een herinnering. Het wapen dat de heren Van Nispen vroeger gebruikten, vind je ook nog steeds in het gemeentewapen van Roosendaal. Baronie van Breda Door huwelijken, erfenissen, verkoop en oorlogen konden heerlijke rechten in het bezit van andere families komen. In 1287 werd het land van Breda verdeeld tussen twee families. Uit deze verdeling ontstonden het Markiezaat van Bergen op Zoom en het gebied dat later de Baronie van Breda werd genoemd. Roosendaal en Nispen vielen bestuurlijk onder Breda. Later kwamen ook de heerlijkheden Nispen en Roosendaal zelf in het bezit van de heren van Breda. Het is onbekend of ons dorp zelf een eigen schepenbank heeft gehad. Schepenbank Vanaf het begin van de veertiende eeuw was er voor Roosendaal en Nispen een gezamenlijk bestuur (de schepenbank). Daarin hadden de inwoners van Nispen een afvaardiging van twee personen. Hieruit kun je concluderen dat in die tijd Roosendaal als plaats al van grotere betekenis was dan Nispen omdat daar het bestuur was gevestigd. Dat kwam waarschijnlijk doordat Roosendaal een haven had en belangrijk was voor de turfhandel. ER OP UIT ■ Breda: www.breda.nl ACHTERGRONDLITERATUUR ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Het dorpswapen van Nispen, in: Jaarboek 1998 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 6, 1998 WEBSITES ■ Over de Nassau´s en Breda: https://bredanassaustad.nl
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van steden en staten 1000 - 1500
1287
Het dorpswapen van Nispen. Dit wapen is door de raad van de gemeente Roosendaal, mede op verzoek van de heemkundekring, in 1998 officieel vastgesteld als dorpswapen van Nispen. Het wapen werd oorspronkelijk gebruikt door de adelijke familie Van Nispen (Afbeelding: Wikepedian).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1287
Tijden van steden en staten 1000 - 1500
De heerlijkheid Nispen Leenstelsel In de tijd van keizer Karel de Grote ontstond het leenstelsel met hertogdommen en graafschappen zoals het hertogdom Brabant. Binnen zo´n groot gebied als een hertogdom lagen ook weer allerlei grotere en kleinere gebieden en ontstonden heerlijkheden: een gebied dat in eigendom was van een heer of waar een heer belangrijke rechten had zoals het recht om belastingen te heffen of om de schout en schepenen te benoemen. Heerlijkheid Ook Nispen was vroeger een zelfstandige heerlijkheid binnen het land van Breda. Het dorpswapen dat in 1998 door de gemeenteraad van Roosendaal werd vastgesteld, vormt hieraan nog een herinnering. Het wapen dat de heren Van Nispen vroeger gebruikten, vind je ook nog steeds in het gemeentewapen van Roosendaal. Baronie van Breda Door huwelijken, erfenissen, verkoop en oorlogen konden heerlijke rechten in het bezit van andere families komen. In 1287 werd het land van Breda verdeeld tussen twee families. Uit deze verdeling ontstonden het Markiezaat van Bergen op Zoom en het gebied dat later de Baronie van Breda werd genoemd. Roosendaal en Nispen vielen bestuurlijk onder Breda. Later kwamen ook de heerlijkheden Nispen en Roosendaal zelf in het bezit van de heren van Breda. Het is onbekend of ons dorp zelf een eigen schepenbank heeft gehad. Schepenbank Vanaf het begin van de veertiende eeuw was er voor Roosendaal en Nispen een gezamenlijk bestuur (de schepenbank). Daarin hadden de inwoners van Nispen een afvaardiging van twee personen. Hieruit kun je concluderen dat in die tijd Roosendaal als plaats al van grotere betekenis was dan Nispen omdat daar het bestuur was gevestigd. Dat kwam waarschijnlijk doordat Roosendaal een haven had en belangrijk was voor de turfhandel. ER OP UIT ■ Breda: www.breda.nl ACHTERGRONDLITERATUUR ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Het dorpswapen van Nispen, in: Jaarboek 1998 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 6, 1998 WEBSITES ■ Over de Nassau´s en Breda: https://bredanassaustad.nl
Contact Contactgegevens
Het dorpswapen van Nispen. Dit wapen is door de raad van de gemeente Roosendaal, mede op verzoek van de heemkundekring, in 1998 officieel vastgesteld als dorpswapen van Nispen. Het wapen werd oorspronkelijk gebruikt door de adelijke familie Van Nispen (Afbeelding: Wikepedian).