Opheffing grenspost Na de Tweede Wereldoorlog gingen de landen in Europa steeds meer samenwerken. Dat was goed om de vrede te bewaren en voor de economie. In 1957 werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Later werd dit de Europese Unie. Door de samenwerking werden den grenzen steeds minder belangrijk. Daarom werd vanaf 1993 de grenspost in Nispen opgeheven. De douanekantoren aan de Antwerpseweg werden leeggeruimd. Er is nu vrij verkeer van goederen en diensten in 26 landen van Europa. ER OP UIT / BOEKEN / WEBSITES ■ Foto’s van de grensovergangen, grenspalen en douaniers in Nispen: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html ■ Informatie over de Europese Unie: https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_nl
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van televisie en computer 1950 - heden
1993
Wie vanuit België richting Nispen rijdt, komt dit bord tegen. Het laat zien overduidelijk zien dat Nederland deel uitmaakt van de Europese Unie. De twaalf sterren op een blauwe achtergrond zijn al jaren het symbool van deze organisatie (Foto: C. Uijtdewilligen).
Na het vrije verkeer van personen en goederen volgde op 1 januari 2002 nog een belangrijke stap. Veel landen in de Europese Unie gingen voortaan dezelfde munt gebruiken: de euro. Voor inwoners uit Nispen en Essen was het een uitkomst. Maar het gebruik van één gezamenlijke munt in Europa heeft soms ook negatieve kanten. Dat maakte de eurocrisis rond 2010 duidelijk (Foto: www.rtlnieuws.nl).
Grenscontroles waren lange tijd in Nispen heel gewoon. Deze ansichtkaart toont de douanepost aan de Essenseweg in 1950. Nadien werd nog een nieuwe douanepost gebouwd dichter bij de grens met Essen. Na de Tweede Wereldoorlog gingen Europese landen steeds meer samenwerken. De controles werden minder en tenslotte afgeschaft. (Ansicht: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1993
Tijd van televsie en computer 1950 - heden
Contact Contactgegevens
Opheffing grenspost Na de Tweede Wereldoorlog gingen de landen in Europa steeds meer samenwerken. Dat was goed om de vrede te bewaren en voor de economie. In 1957 werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Later werd dit de Europese Unie. Door de samenwerking werden den grenzen steeds minder belangrijk. Daarom werd vanaf 1993 de grenspost in Nispen opgeheven. De douanekantoren aan de Antwerpseweg werden leeggeruimd. Er is nu vrij verkeer van goederen en diensten in 26 landen van Europa. ER OP UIT / BOEKEN / WEBSITES ■ Foto’s van de grensovergangen, grenspalen en douaniers in Nispen: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen .html ■ Informatie over de Europese Unie: https://learning-corner.learning.europa.eu/learning- corner_nl
Wie vanuit België richting Nispen rijdt, komt dit bord tegen. Het laat zien overduidelijk zien dat Nederland deel uitmaakt van de Europese Unie. De twaalf sterren op een blauwe achtergrond zijn al jaren het symbool van deze organisatie (Foto: C. Uijtdewilligen).
Na het vrije verkeer van personen en goederen volgde op 1 januari 2002 nog een belangrijke stap. Veel landen in de Europese Unie gingen voortaan dezelfde munt gebruiken: de euro. Voor inwoners uit Nispen en Essen was het een uitkomst. Maar het gebruik van één gezamenlijke munt in Europa heeft soms ook negatieve kanten. Dat maakte de eurocrisis rond 2010 duidelijk (Foto: www.rtlnieuws.nl).
Grenscontroles waren lange tijd in Nispen heel gewoon. Deze ansichtkaart toont de douanepost aan de Essenseweg in 1950. Nadien werd nog een nieuwe douanepost gebouwd dichter bij de grens met Essen. Na de Tweede Wereldoorlog gingen Europese landen steeds meer samenwerken. De controles werden minder en tenslotte afgeschaft. (Ansicht: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).