Slot Moerendaal en familie Rubens Moerendaal Het gebied tussen de Dorpsstraat, Nispenseweg en de Molenbeek heet Moerendaal. Deze naam betekent turf (= moer) in een laag gelegen gebied (= daal of dal). In dit gebied stond in de Middeleeuwen al een klein kasteel. Het was geen groot gebouw met ontzettend dikke muren en grote torens zoals kasteel Loevestein of het kasteel dat ooit bij Wouw heeft gestaan. Het ´kasteel´ in Nispen was meer een landhuis. Het gebouw was wel omgeven door een gracht en had ook een torentje. Ook hoorde bij het landgoed een boerderij. De familie Rubens Het kasteeltje, ook wel ´slotje´ genoemd, had verschillende eigenaren. De eerste bekende eigenaren zijn Jacob van Moerdale en Ludwij van Nispen. Eén van de latere eigenaren was de familie Rubens uit Antwerpen. Maria Rubens-Pypelincks had het landgoed van haar vader, een rijke koopman, geërfd. Maria was getrouwd met advocaat Jan Rubens. Zij kregen samen een aantal kinderen waaronder de wereldberoemde schilder Peter Paul Rubens. Sporen in de grond Na de dood van zijn moeder erfde niet hij maar zijn broer Filips de bezittingen in Nispen. Lang heeft Filips er geen plezier van gehad want hij stierf al op vrij jonge leeftijd. Het slotje verwaarloosde en werd later afgebroken. In 1992 werd onderzoek gedaan naar de restanten van het kasteel. Toen bleek dat er in de grond toch nog het nodige was overgebleven van het kasteel. ER OP UIT ■ Het woonhuis-museum van schilder Peter Paul Rubens in Antwerpen: www.rubenshuis.be ■ Nispen: Het natuurgebied Moerendaal aan de Molenbeek BOEKEN ■ H. Baselier, Moerendaal onder het maaiveld, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 WEBSITES ■ De schilder Peter Paul Rubens: https://rubenshuis.be/nl/pagina/rubens-persoonlijke-leven
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van ontdekkers en hervormers 1500 - 1600
1583
Een deel van de fundering van slotje Moerendaal zoals dat in 1990 werd blootgelegd tijdens de opgravingen. De fundering rust op dit moment nog steeds in de grond (Foto: Collectie Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale).
Er is nog nooit een afbeelding gevonden van 'slot Moerendaal'. Het was zeker geen kasteel maar meer een landhuis. Uit archiefstukken en opgravingen is wel wat bekend over de grootte van het slotje en dat het een ‘duiventoren’ had. Dit gebouw in domein Roosendael in het Vlaamse Sint Katelijne-Waver is een aardige weergave hoe het slotje er in Nispen heeft kunnen uitzien (Foto: wikipedia, Abdij_van_Rozendaal).
Een portret van Filips Rubens, eigenaar van slot Moerendaal te Nispen. Het portret is geschilderd door zijn broer Peter Paul in 1611, niet lang voordat Filips overleed. Het schilderij hing oorspronkelijk bij het graf van Filips in de kerk van de St. Michielsabdij in Antwerpen. In 1926 werd het verkocht aan een museum in Detroit in Amerika.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1583
Tijd van ontdekkers en hervormers 1500 - 1600
Slot Moerendaal en familie Rubens Moerendaal Het gebied tussen de Dorpsstraat, Nispenseweg en de Molenbeek heet Moerendaal. Deze naam betekent turf (= moer) in een laag gelegen gebied (= daal of dal). In dit gebied stond in de Middeleeuwen al een klein kasteel. Het was geen groot gebouw met ontzettend dikke muren en grote torens zoals kasteel Loevestein of het kasteel dat ooit bij Wouw heeft gestaan. Het ´kasteel´ in Nispen was meer een landhuis. Het gebouw was wel omgeven door een gracht en had ook een torentje. Ook hoorde bij het landgoed een boerderij. De familie Rubens Het kasteeltje, ook wel ´slotje´ genoemd, had verschillende eigenaren. De eerste bekende eigenaren zijn Jacob van Moerdale en Ludwij van Nispen. Eén van de latere eigenaren was de familie Rubens uit Antwerpen. Maria Rubens- Pypelincks had het landgoed van haar vader, een rijke koopman, geërfd. Maria was getrouwd met advocaat Jan Rubens. Zij kregen samen een aantal kinderen waaronder de wereldberoemde schilder Peter Paul Rubens. Sporen in de grond Na de dood van zijn moeder erfde niet hij maar zijn broer Filips de bezittingen in Nispen. Lang heeft Filips er geen plezier van gehad want hij stierf al op vrij jonge leeftijd. Het slotje verwaarloosde en werd later afgebroken. In 1992 werd onderzoek gedaan naar de restanten van het kasteel. Toen bleek dat er in de grond toch nog het nodige was overgebleven van het kasteel. ER OP UIT ■ Het woonhuis-museum van schilder Peter Paul Rubens in Antwerpen: www.rubenshuis.be ■ Nispen: Het natuurgebied Moerendaal aan de Molenbeek BOEKEN ■ H. Baselier, Moerendaal onder het maaiveld, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 WEBSITES ■ De schilder Peter Paul Rubens: https://rubenshuis.be/nl/pagina/rubens- persoonlijke-leven
Contact Contactgegevens
Een deel van de fundering van slotje Moerendaal zoals dat in 1990 werd blootgelegd tijdens de opgravingen. De fundering rust op dit moment nog steeds in de grond (Foto: Collectie Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale).
Er is nog nooit een afbeelding gevonden van 'slot Moerendaal'. Het was zeker geen kasteel maar meer een landhuis. Uit archiefstukken en opgravingen is wel wat bekend over de grootte van het slotje en dat het een ‘duiventoren’ had. Dit gebouw in domein Roosendael in het Vlaamse Sint Katelijne-Waver is een aardige weergave hoe het slotje er in Nispen heeft kunnen uitzien (Foto: wikipedia, Abdij_van_Rozendaal).
Een portret van Filips Rubens, eigenaar van slot Moerendaal te Nispen. Het portret is geschilderd door zijn broer Peter Paul in 1611, niet lang voordat Filips overleed. Het schilderij hing oorspronkelijk bij het graf van Filips in de kerk van de St. Michielsabdij in Antwerpen. In 1926 werd het verkocht aan een museum in Detroit in Amerika.