Mobilisatie en vluchtelingen Spanning in Europa Al een aantal jaren waren er steeds meer spanningen tussen een aantal landen in Europa. De moord op de troonopvolger van de Oostenrijkse keizer maakten die nog erger. Daardoor brak in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland neutraal Nederland bleef neutraal maar ging wel over tot mobilisatie. Als grensplaats kreeg Nispen daardoor militairen en douaniers ingekwartierd. Vluchtelingen Bij het begin van de oorlog gingen veel inwoners van België op de vlucht en kwamen zo via onder andere Nispen naar ons land. Toen de Duitsers in oktober 1914 Antwerpen veroverden passeerden duizenden Belgische vluchtelingen het dorp of zochten hier onderdak. Zelfs de kerk in Nispen zat propvol met jonge en oude mensen die op de vlucht waren. Na een tijdje trokken de meeste mensen verder of gingen terug naar huis. Een aantal mensen bleef voor langere tijd of voorgoed in ons dorp. Smokkel Vier jaren waren er veel soldaten in en rondom Nispen. Zij bewaakten niet alleen de grens tegen de Duitsers maar speurden ook vaak mee naar smokkelaars. Doordat in België veel producten niet meer te koop waren, kon je er geld mee verdienen door deze stiekem over de grens te brengen. Door verschillende Nispenaren is flink gesmokkeld. Sommigen deden dat uit noodzaak maar de meeste grensbewoners zagen het meer als een sport. De smokkelwaar bestond meestal uit levensmiddelen en kleren maar soms werd ook vee gesmokkeld. Smokkelen was strafbaar en niet ongevaarlijk. Een aantal mensen zijn dan ook omgekomen tijdens hun smokkelwerkzaamheden. ER OP UIT ■ Essen: Voorwerpen die met smokkel te maken hebben vind je in het Gerard Meeusenmuseum te Essen: www.essen.be BOEKEN ■ M. van Terheijden-Oudenhuysen, Mobilisatie te Nispen (1914-1918), in: De Spycker, jrg. 36, nrs. 1-214, 1979 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Een dorp aan de grens in een onrustige tijd. Nispen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1915, in: Jaarboek 2018 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 26, 2018 WEBSITES ■ Foto’s van soldaten in Nispen en bij gezinnen in deze periode: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van wereldoorlogen 1900 - 1950
1914
Gedurende de jaren 1914-1918 werden soldaten bij Nispenaren ingekwartierd. Dit wil zeggen dat zij bij gezinnen inwoonden. Er bestaan nog verschillende foto's waarop deze soldaten bij met hun gastheren en gastvrouwen poseren (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
In de loop van de 19e eeuw werd er steeds meer gesmokkeld in de grensstreek. Ook in Nispen gebeurde dit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit alleen maar meer. Maar dat was niet altijd zonder risico's. Op de foto een aantal voorwerpen om smokkelaars tegen te houden en enkele voorwerpen die gebruikt werden bij het smokkelen (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf E. Schepers).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Home > Het vehaal van Nispen
1914
Tijd van wereldoorlogen 1900 - 1950
Mobilisatie en vluchtelingen Spanning in Europa Al een aantal jaren waren er steeds meer spanningen tussen een aantal landen in Europa. De moord op de troonopvolger van de Oostenrijkse keizer maakten die nog erger. Daardoor brak in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland neutraal Nederland bleef neutraal maar ging wel over tot mobilisatie. Als grensplaats kreeg Nispen daardoor militairen en douaniers ingekwartierd. Vluchtelingen Bij het begin van de oorlog gingen veel inwoners van België op de vlucht en kwamen zo via onder andere Nispen naar ons land. Toen de Duitsers in oktober 1914 Antwerpen veroverden passeerden duizenden Belgische vluchtelingen het dorp of zochten hier onderdak. Zelfs de kerk in Nispen zat propvol met jonge en oude mensen die op de vlucht waren. Na een tijdje trokken de meeste mensen verder of gingen terug naar huis. Een aantal mensen bleef voor langere tijd of voorgoed in ons dorp. Smokkel Vier jaren waren er veel soldaten in en rondom Nispen. Zij bewaakten niet alleen de grens tegen de Duitsers maar speurden ook vaak mee naar smokkelaars. Doordat in België veel producten niet meer te koop waren, kon je er geld mee verdienen door deze stiekem over de grens te brengen. Door verschillende Nispenaren is flink gesmokkeld. Sommigen deden dat uit noodzaak maar de meeste grensbewoners zagen het meer als een sport. De smokkelwaar bestond meestal uit levensmiddelen en kleren maar soms werd ook vee gesmokkeld. Smokkelen was strafbaar en niet ongevaarlijk. Een aantal mensen zijn dan ook omgekomen tijdens hun smokkelwerkzaamheden. ER OP UIT ■ Essen: Voorwerpen die met smokkel te maken hebben vind je in het Gerard Meeusenmuseum te Essen: www.essen.be BOEKEN ■ M. van Terheijden-Oudenhuysen, Mobilisatie te Nispen (1914-1918), in: De Spycker, jrg. 36, nrs. 1-214, 1979 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Een dorp aan de grens in een onrustige tijd. Nispen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1915, in: Jaarboek 2018 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 26, 2018 WEBSITES ■ Foto’s van soldaten in Nispen en bij gezinnen in deze periode: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen .html
Contact Contactgegevens
Gedurende de jaren 1914-1918 werden soldaten bij Nispenaren ingekwartierd. Dit wil zeggen dat zij bij gezinnen inwoonden. Er bestaan nog verschillende foto's waarop deze soldaten bij met hun gastheren en gastvrouwen poseren (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
In de loop van de 19e eeuw werd er steeds meer gesmokkeld in de grensstreek. Ook in Nispen gebeurde dit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit alleen maar meer. Maar dat was niet altijd zonder risico's. Op de foto een aantal voorwerpen om smokkelaars tegen te houden en enkele voorwerpen die gebruikt werden bij het smokkelen (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, fotograaf E. Schepers).