Bouw school met klooster Bijzonder onderwijs Heel lang zaten jongens en meisjes bij elkaar in de klas om te leren. Dat was op openbare scholen gebruikelijk. De katholieke mensen in ons land wilden graag eigen scholen waarbij godsdienstonderwijs een belangrijke rol speelde. Ook dachten zij dat het verstandiger was om aparte scholen te hebben voor jongens en meisjes. Het was een grote wens van pastoor Van Spaandonk om in Nispen katholiek onderwijs te realiseren. Oftewel 'bijzonder onderwijs'. Antoniusschool De zusters Franciscanessen uit Roosendaal startten op 10 januari 1926 met de meisjesschool Sint Antonius, nu basisschool De Linde. Bij de school was ook een klooster waar de zusters woonden. Dit kloostergedeelte is begin deze eeuw gesloopt. Donatusschool Nadat de meisjesschool geopend was, werd de voormalige openbare lagere school verderop in de Dorpsstraat een katholieke school voor jongens. . Deze school kreeg de naam Sint Donatusschool. Tijdens de bevrijding van Nispen in oktober 1944 werd dit gebouw zwaar beschadigd. Daarom werd na de oorlog een nieuwe jongensschool aan de Bergsebaan gebouwd. Nu is dit dorpshuis Nisipa. Een gedeelte van de oude jongensschool aan de Dorpsstraat maakt nu deel uit van de kantine van tennisvereniging Set '77. Maar dat kun je niet meer zien. Bouw nieuwe kerk Pastoor Van Spaandonk heeft naast de scholen nog een groot project in Nispen in gang gezet: de bouw van de huidige kerk. De oude kerk werd in 1930 gesloopt. Het kerkbestuur vond het gebouw niet meer in orde en dat een groter gebouw nodig was. De nieuwe kerk werd in 1931 voltooid. De oude toren bleef wel staan. ER OP UIT / BOEKEN ■ H. Baselier, Nispense pastoors, 1802-2002, in Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002 ■ M.C.J. Broos, Het grootste gebouw in Nispen, Jaarboek 2010 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 18, 2010 ■ M. Verbraak-van Eekelen, Dorpsstraat 71-71a; Een gebouw met veel herinneringen, in: Jaarboek 1996 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 4, 1996 ■ M. Verbraak-van Eekelen, Nispen en de sigarenindustrie, in: Jaarboek 1993 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 1, 1993 WEBSITES ■ Foto’s van het klooster-schoolgebouw en klassenfoto’s: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van wereldoorlogen 1900 - 1950
1926
Een portretfoto van Jacobus van Spaandonk, pastoor te Nispen. De foto is gemaakt door fotograaf F. Hoesaerts te Antwerpen en dateert uit de periode 1910- 1928 (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Een deel van een foto uit 1926 toen het klooster en school net waren gebouwd. Let op de kleine boom in het midden. Nu een flinke boom die in de zomer voor verkoeling zorgt (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
De oude dorpskerk moest plaatsmaken voor een nieuw en groter kerkgebouw. Die werd in 1931 in gebruik genomen. Er was toen geen geld genoeg om de nieuwe kerk helemaal in te richten. De beschildering van de bogen kreeg pastoor Van Spaandonk in 1937 als cadeau van de parochianen (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1926
Eerste helft twintigste eeuw 1900 - 1950
Bouw school met klooster Bijzonder onderwijs Heel lang zaten jongens en meisjes bij elkaar in de klas om te leren. Dat was op openbare scholen gebruikelijk. De katholieke mensen in ons land wilden graag eigen scholen waarbij godsdienstonderwijs een belangrijke rol speelde. Ook dachten zij dat het verstandiger was om aparte scholen te hebben voor jongens en meisjes. Het was een grote wens van pastoor Van Spaandonk om in Nispen katholiek onderwijs te realiseren. Oftewel 'bijzonder onderwijs'. Antoniusschool De zusters Franciscanessen uit Roosendaal startten op 10 januari 1926 met de meisjesschool Sint Antonius, nu basisschool De Linde. Bij de school was ook een klooster waar de zusters woonden. Dit kloostergedeelte is begin deze eeuw gesloopt. Donatusschool Nadat de meisjesschool geopend was, werd de voormalige openbare lagere school verderop in de Dorpsstraat een katholieke school voor jongens. . Deze school kreeg de naam Sint Donatusschool. Tijdens de bevrijding van Nispen in oktober 1944 werd dit gebouw zwaar beschadigd. Daarom werd na de oorlog een nieuwe jongensschool aan de Bergsebaan gebouwd. Nu is dit dorpshuis Nisipa. Een gedeelte van de oude jongensschool aan de Dorpsstraat maakt nu deel uit van de kantine van tennisvereniging Set '77. Maar dat kun je niet meer zien. Bouw nieuwe kerk Pastoor Van Spaandonk heeft naast de scholen nog een groot project in Nispen in gang gezet: de bouw van de huidige kerk. De oude kerk werd in 1930 gesloopt. Het kerkbestuur vond het gebouw niet meer in orde en dat een groter gebouw nodig was. De nieuwe kerk werd in 1931 voltooid. De oude toren bleef wel staan. ER OP UIT / BOEKEN ■ H. Baselier, Nispense pastoors, 1802-2002, in Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002 ■ M.C.J. Broos, Het grootste gebouw in Nispen, Jaarboek 2010 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 18, 2010 ■ M. Verbraak-van Eekelen, Dorpsstraat 71-71a; Een gebouw met veel herinneringen, in: Jaarboek 1996 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 4, 1996 ■ M. Verbraak-van Eekelen, Nispen en de sigarenindustrie, in: Jaarboek 1993 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 1, 1993 WEBSITES ■ Foto’s van het klooster-schoolgebouw en klassenfoto’s: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispe n.html
Contact Contactgegevens
Een deel van een foto uit 1926 toen het klooster en school net waren gebouwd. Let op de kleine boom in het midden. Nu een flinke boom die in de zomer voor verkoeling zorgt (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Een portretfoto van Jacobus van Spaandonk, pastoor te Nispen. De foto is gemaakt door fotograaf F. Hoesaerts te Antwerpen en dateert uit de periode 1910- 1928 (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
De oude dorpskerk moest plaatsmaken voor een nieuw en groter kerkgebouw. Die werd in 1931 in gebruik genomen. Er was toen geen geld genoeg om de nieuwe kerk helemaal in te richten. De beschildering van de bogen kreeg pastoor Van Spaandonk in 1937 als cadeau van de parochianen (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).