Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Over deze site

Deze website is speciaal door de Nispense heemkundekring ontwikkeld voor de schooljeugd van Nispen. Op deze pagina staat achtergrondinformatie over de jeugdsite voor onderwijzend personeel.De Canon en de lokale historie


Canon verplicht?

Sinds 2010 is de Nederlandse Canon - www.entoen.nu - verplicht opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Aan kerndoel 52 voor het PO en kerndoel 37 voor de onderbouw van het VO is daartoe deze zin opgenomen: “De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken”.

Als leerkracht kan je de vensters dus als voorbeeld inzetten bij de geschiedenisles. Niet elk venster hoeft letterlijk gebruikt te worden. Scholen/leerkrachten kunnen zelf kiezen welke accenten ze willen aanbrengen in hun onderwijs.

De canon van Nispen kan een aanvullende rol spelen bij het kiezen van deze accenten. Veel onderwerpen hebben thema’s die overeenkomen met die van de landelijke canon, maar zijn toegespitst op de directe omgeving van de kinderen. Zo zijn ze vaak een bruggetje van de eigen leefwereld naar de landelijke geschiedenis.


Opzet van de Canon van Nispen

In deze vernieuwde jeugdsite heeft de Canon van Nispen een centrale plaats gekregen. Daarbij zijn de vensters uit de Canon van Nispen gekoppeld aan de vensters van de Canon van Nederland. Op iedere vensterpagina, alsook op elke dossierpagina is een link aanwezig waarmee rechtstreeks naar de Canon van Nederland gesurft kan worden. De Canon van Nispen is inmiddels van de oorspronkelijke zestien vensters uitgebreid naar vierentwintig vensters. Zoals aangegeven bevat de canon vensters met een dossierpagina. Op deze dossierpagina staan mogelijkheden voor verdieping vermeld en is, voor een groot aantal vensters, ‘Het verhaal van…’ aangegeven. Deze verhalen, samengevat als ‘Het verhaal van Nispen’ beschrijven een aantal historische ontwikkelingen vanuit de perspectief van een bepaald persoon. De verhalen kunnen gebruikt worden om de link vanuit de Nederlandse geschiedenis naar de belevingswereld van de kinderen te versterken.


Suggesties of opmerkingen

Heeft u (didactische) opmerkingen over de inhoud van de website of suggesties? Laat het ons weten! Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen denkt graag met u mee hoe we deze site, binnen onze mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen maken voor gebruik in het plaatselijke onderwijs. U kunt met ons contact opnemen via een mailbericht naar info@heemkundenispen.nl. Op onze reguliere website www.heemkundenispen.nl vindt u andere contactmogelijkheden.

Canon van Brabant
Naast de Canon van Nispen kunt u ook eventueel de Canon van Brabant betrekken bij de lessen waarin geschiedenis centraal staat. U vindt deze canon via de navolgende link:

http://www.regiocanons.nl/noord-brabant/blikken-op-brabant

Het verhaal van Roosendaal

Het Gemeentearchief Roosendaal heeft in 2012 een historische canon over de gemeente Roosendaal uitgegeven. In deze canon worden onderwerpen met betrekking tot de historie van Roosendaal, Nispen, Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten behandeld op het gebied van Bestuur, Economie en Religie en Cultuur. De uitgave is verkrijgbaar bij het Historisch Informatiepunt (Museum Tongerlohuys) en is tevens te raadplegen in het ErfgoedCentrum van de heemkundekring.