De canon en lokale historie Als leerkracht kan je de vensters als voorbeeld inzetten bij de geschiedenisles. Niet elk venster hoeft letterlijk gebruikt te worden. Scholen/leerkrachten kunnen zelf kiezen welke accenten ze willen aanbrengen in hun onderwijs. De canon van Nispen kan een aanvullende rol spelen bij het kiezen van deze accenten. Veel onderwerpen hebben thema’s die overeenkomen met die van de landelijke canon, maar zijn toegespitst op de directe omgeving van de kinderen. Zo zijn ze vaak een bruggetje van de eigen leefwereld naar de landelijke geschiedenis. Canon verplicht? Sinds 2010 is de Nederlandse Canon - www.entoen.nu - verplicht opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Aan kerndoel 52 voor het PO en kerndoel 37 voor de onderbouw van het VO is daartoe deze zin opgenomen: “De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken”. Opzet van de Canon van Nispen Op deze jeugdsite heeft de Canon van Nispen een centrale plaats. Daarbij zijn de vensters uit de Canon van Nispen gekoppeld aan de vensters van de Canon van Nederland. Op iedere vensterpagina is een link gelegd met de tijdvakken zoals die ook voor de Canon van Nederland worden gebruikt. De Canon van Nispen bestaat momenteel uit zesentwintig vensters. Zoals aangegeven bevat de canon vensters met een dossierpagina. Op deze dossierpagina staan mogelijkheden voor verdieping vermeld en is, voor een groot aantal vensters, ‘Het verhaal van…’ aangegeven. Deze verhalen, samengevat als ‘Het verhaal van Nispen’ beschrijven een aantal historische ontwikkelingen vanuit de perspectief van een bepaald persoon. De verhalen kunnen gebruikt worden om de link vanuit de Nederlandse geschiedenis naar de belevingswereld van de kinderen te versterken. Suggesties of opmerkingen Heeft u (didactische) opmerkingen over de inhoud van de website of suggesties? Laat het ons weten! Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen denkt graag met u mee hoe we deze site, binnen onze mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen maken voor gebruik in het plaatselijke onderwijs. U kunt met ons contact opnemen via een mailbericht naar info@heemkundenispen.nl. Op onze reguliere website www.heemkundenispen.nl vindt u andere contactmogelijkheden.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Voor docenten Proclaimer Privacyverklaring
Home > Voor docenten
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Home > Voor docenten
De canon en lokale historie Als leerkracht kan je de vensters als voorbeeld inzetten bij de geschiedenisles. Niet elk venster hoeft letterlijk gebruikt te worden. Scholen/leerkrachten kunnen zelf kiezen welke accenten ze willen aanbrengen in hun onderwijs. De canon van Nispen kan een aanvullende rol spelen bij het kiezen van deze accenten. Veel onderwerpen hebben thema’s die overeenkomen met die van de landelijke canon, maar zijn toegespitst op de directe omgeving van de kinderen. Zo zijn ze vaak een bruggetje van de eigen leefwereld naar de landelijke geschiedenis. Canon verplicht? Sinds 2010 is de Nederlandse Canon - www.entoen.nu - verplicht opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Aan kerndoel 52 voor het PO en kerndoel 37 voor de onderbouw van het VO is daartoe deze zin opgenomen: “De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken”. Opzet van de Canon van Nispen Op deze jeugdsite heeft de Canon van Nispen een centrale plaats. Daarbij zijn de vensters uit de Canon van Nispen gekoppeld aan de vensters van de Canon van Nederland. Op iedere vensterpagina is een link gelegd met de tijdvakken zoals die ook voor de Canon van Nederland worden gebruikt. De Canon van Nispen bestaat momenteel uit zesentwintig vensters. Zoals aangegeven bevat de canon vensters met een dossierpagina. Op deze dossierpagina staan mogelijkheden voor verdieping vermeld en is, voor een groot aantal vensters, ‘Het verhaal van…’ aangegeven. Deze verhalen, samengevat als ‘Het verhaal van Nispen’ beschrijven een aantal historische ontwikkelingen vanuit de perspectief van een bepaald persoon. De verhalen kunnen gebruikt worden om de link vanuit de Nederlandse geschiedenis naar de belevingswereld van de kinderen te versterken. Suggesties of opmerkingen Heeft u (didactische) opmerkingen over de inhoud van de website of suggesties? Laat het ons weten! Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen denkt graag met u mee hoe we deze site, binnen onze mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen maken voor gebruik in het plaatselijke onderwijs. U kunt met ons contact opnemen via een mailbericht naar info@heemkundenispen.nl. Op onze reguliere website www.heemkundenispen.nl vindt u andere contactmogelijkheden.
Contact Contactgegevens
Over deze site Voor docenten Proclaimer Privacyverklaring