Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site 1449
Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp
Via deze pagina vind je informatie over de geschiedenis van Nispen. Op de tijdlijn zijn een aantal afbeeldingen geplaatst die een bepaalde gebeurtenis of periode in het verleden van Nispen aangeven. Dit onze eigen Nispense canon! Klik op het plaatje en je vindt meer informatie over het vermelde jaartal of bijbehorende periode in de geschiedenis.

slinger

lijst

Canon van Nispen

Heel lang geleden  -7000 voor Christus

Oudste bewoning  -350 voor Christus

Romeinse boerderij 150

Een dorp met huizen en kerk 1000

Schenking aan abdij van Tongerlo 1157

De heerlijkheijd Nispen 1287

Een nieuwe kerk van steen 1350

Turfwinning en -handel 1449

Slot Moerendaal en familie Rubens 1583

Hervormde gemeente 1648

Lodewijk Napoleon op bezoek 1809

Afscheiding België 1830

Bouw van de molen van Aerden 1850

Waterwinning op de heide 1886

Planten Julianalinde 1909

Mobilisatie en vluchtelingen 1914

Bouw school en klooster 1926

Duitse bezetting 1940

Nispen bevrijd 1944

1000 jaar Nispen 1957

Opening Antwerpseweg 1981

Opheffing grenspost 1997

2015

Nispen Feest! 2007

Samenwerken aan leefbaarheid 2015

150