Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1950 - nu      

Televisie en computer

DOSSIER


2015: Samen werken aan leefbaarheid

ER OP UIT
Nispen: Kerkplein en Turftuin naast de kerk met het openluchttheater en mozaïekbank.
r.be
ACHTERGRONDLITERATUUR
 /


WEBSITES
Foto’s van Nispen: www.thuisinbrabant.nl
Over actuele gebeurtenissen in Nispen: www.nispeninfo.nl
Toeristische informatie over Nispen: www.de-heerlijckheijd-nispen.nl

Terug naar het venster

Tips


Ontbreekt er nog iets in dit dossier? Laat het ons weten! Stuur een mail naar info@heemkundenispen.nl.

Het verhaal van Paul


Op 21 januari 2007, de dag dat Nispen Feest! officieel start, wordt Paul 50 jaar. Die dag kijkt Paul met veel andere mensen in de kerk naar een voorstelling over de lange geschiedenis van Nispen. Wanneer de periode van na de Tweede Wereldoorlog aan bod komt, moet Paul ook erg terugdenken aan zijn eigen verleden. In het jaar dat hij werd geboren, 1957, was Nederland een van de oprichters van wat nu de Europese Unie is. De landen die lid zijn kunnen veel makkelijker handel voeren met elkaar. Vanaf de jaren 60 nam de welvaart van de mensen hierdoor geweldig toe. Paul kan zich nog goed herinneren uit zijn jeugd hoe steeds meer gezinnen in Nispen een auto, televisie of wasmachine kochten en met vakantie gingen. Vanaf 1959 deelden de Nederlandse- en Belgische douane samen het nieuwe kantoor aan de Essenseweg dat nu gebruikt wordt door het OCMW. Omdat er steeds meer verkeersdrukte kwam werd besloten dat er een nieuwe grensovergang moest komen. Paul denkt terug aan die tijd dat je goed moest oppassen als je met de fiets op de weg met het verkeer tussen Nispen en Roosendaal reed. Hij was twintig toen begonnen werd met de nieuwe weg door het dal van de Molenbeek en had toen zelf ook al een autootje. De Antwerpseweg werd in 1981 geopend. Op 1 januari 1993 gingen de grenzen volledig open. Toen in 2001 de veeziekte mond-en klauwzeer uitbrak herleefden even oude tijden met grenscontroles en afzettingen.

Het gebied dat omringd wordt door de Dorpsstraat, Bergsebaan en de Lind werd in langzaam tempo volgebouwd. Het voetbalveld van NSV dat op de plek lag waar nu het hertenkamp is, moest daarom in 1971 verhuizen naar de Heijbeeksestraat. Toch waren veel jonge Nispenaren, zoals Paul, gedwongen om ergens anders te gaan wonen. In de jaren 80 en 90 werden steeds wat huizen aan de Adelaarstraat, de Smidsakker en de Molenakker gebouwd. De laatste uitbreiding is Oostmoer en Paul heeft daar een huis gebouwd. Hij is blij dat hij nu samen met zijn vrouw en kinderen weer terugwoont in zijn geboortedorp.

Ook de landbouw veranderde in snel tempo. Tractoren en machines namen het werk over van paarden en knechten. De boeren ruilden onderling kleine stukjes grond, die soms ver uit elkaar lagen. Zo ontstonden grote stukken bouwland dicht bij huis. Het gemengde bedrijf, waar veel soorten dieren werden gehouden en veel soorten gewassen werden geteeld, verdween. Men ging zich toeleggen op één activiteit, bijvoorbeeld melkvee.

Toen de zusters in 1968 Nispen verlieten, was er nog steeds een jongens- en een meisjesschool. Dat veranderde in 1971. De jongens kwamen van de Donatusschool, die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Bergsebaan gevestigd was, naar het schoolgebouw in de Dorpsstraat. De vroegere jongensschool werd in gebruik genomen door de kleuters. In 1986 werden de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot basisschool. De naam Antoniusschool werd veranderd in basisschool De Linde. Het schoolgebouw in de Bergsebaan werd verbouwd en in gebruik genomen door Dorpshuis Nisipa. Tja, denkt Paul, er is veel veranderd de afgelopen jaren. Niet alleen in mijn leven maar ook in Nispen, mijn dorp.


2015