Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Iedereen wil graag dat de plek waar hij of zij woont er netjes en mooi uitziet, dat er voorzieningen zoals een school en winkel zijn en dat mensen goed met elkaar omgaan. Daarbij is een steeds grotere rol voor inwoners zelf weggelegd in plaats van dat de overheid alles regelt. Zo’n 40 jaar geleden werd er een Welzijnscommissie in Nispen opgericht om de Nispense belangen beter te kunnen behartigen bij de gemeente. Medio jaren 90 werd deze commissie opgevolgd door Stichting Bewonersplatform Nispen. De laatste jaren gaan steeds meer inwoners zich inzetten om te zorgen dat het goed wonen en leven blijft in Nispen. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe woningen aan de Essenseweg of het vergroten van de veiligheid, overal dragen dorpsbewoners hun steentje aan bij. Om Nispen nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen is enkele jaren geleden het project De Heerlijckheijd Nispen opgestart. Het project bestaat uit tal van verschillende plannen zoals een nieuw Kerkplein, een mountainbikepad en de inrichting van het gebied naast de kerk. Daar is inmiddels een Turftuin aangelegd met daarin een openluchttheater. Ook zijn in deze tuin de contouren van de muren van de oude kerk te zien. Met het uitvoeren van deze ideeën won Nispen op 12 december 2015 de eerste prijs in ‘De Brabantse Dorpenderby’ van de provincie Noord-Brabant! Zo zie je maar dat de lange historie van Nispen nog steeds inspiratie biedt voor de toekomst van het dorp!Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

2015: Samen werken aan leefbaarheid


1950 - nu      

Televisie en computer

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier
waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes..


Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.