Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Na de Tweede Wereldoorlog gingen de landen in Europa steeds meer samenwerken. Dat was goed om de vrede te bewaren en voor de economie. In 1957 werd de Europse Economische Gemeenschap opgericht. Later werd dit de Europese Unie. Door de samenwerking werden den grenzen steeds minder belangrijk. Daarom werd vanaf 1993 de grenspost in Nispen opgeheven. De douanekantoren aan de Antwerpseweg werden leeggeruimd. Er is nu vrij verkeer van goederen en diensten in 28 landen van Europa.


Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1993: Opheffing grenspost


1950 - nu      

Televisie en computer

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier
waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes..


Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster

2007