Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

In september 1944 leek het einde van de oorlog in zicht en begon een spannende tijd. Terwijl op 22 oktober de grensovergang Nispen-Essen werd bevrijd door soldaten van de 4e Canadese Pantserdivisie, lieten een dag later de Duitsers de oude kerktoren opblazen. De soldaten van de 49e Britse Polar Beardivisie trokken, na een hevige strijd, op 26 oktober 1944 het dorp binnen. Er was veel schade aan de woningen in Nispen. Behoorlijk wat huizen en boerderijen waren totaal verwoest. Door de oorlog zijn uiteindelijk tweeëntwintig mensen overleden. Na de bevrijding van heel Nederland op 5 mei 1945 was er pas echt tijd om te feesten. In Nispen werd enkele dagen later, op 12 mei,een bevrijdingsoptocht gehouden. Vanwege het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede waren er tegen het einde van de Duitse bezetting in Nispen plannen om een kapel te bouwen. Om de bouw te kunnen betalen werd, na de bevrijding een collecte gehouden onder de dorpsbewoners. Toen ontstond ook het idee om in de kapel een gedenkteken te plaatsen voor de oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen zodat de kapel niet alleen als gebedshuis maar ook als herdenkingsplaats kon fungeren. Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen voor de kapel gelegd. De bouwmaterialen werden op allerlei wijzen verkregen, vaak restanten van door de oorlog beschadigde gebouwen uit Nispen, Roosendaal en Essen.Tijdens de eerste nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1946 werd de kapel ingewijd.

Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1944: Nispen bevrijd


1900 - 1950      

Wereldoorlogen

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier
waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes..


Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster

1957