Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1900 - 1950      

Wereldoorlogen

DOSSIER


1926: Bouw school en klooster

ER OP UIT
 /
esterlo.be

ACHTERGRONDLITERATUUR
H. Baselier, Nispense pastoors, 1802-2002, in Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
M.C.J. Broos, Het grootste gebouw in Nispen, Jaarboek 2010 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 18, 2010
M. Verbraak-van Eekelen, Dorpsstraat 71-71a; Een gebouw met veel herinneringen, in: Jaarboek 1996  Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 4, 1996
M. Verbraak-van Eekelen, Nispen en de sigarenindustrie, in: Jaarboek 1993 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 1, 1993


WEBSITES
Foto’s van het klooster-schoolgebouw en klassenfoto’s: www.thuisinbrabant.nl

Terug naar het venster

Tips


Ontbreekt er nog iets in dit dossier? Laat het ons weten! Stuur een mail naar info@heemkundenispen.nl.

Het verhaal van pastoor Van Spaandonk


Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 veranderde er veel in het dorp. Er werden veel verenigingen opgericht zoals bijvoorbeeld toneelvereniging Onderling Kunstgenot, voetbalclub NSV en harmonie Sint Caecilia. Duivensportvereniging Vol Verwachting en harmonie Excelsior bestaan inmiddels niet meer. In 1920 werd er een fietspad aangelegd tussen Roosendaal en Essen en in 1930 werd de weg van Roosendaal naar Essen (nu Nispenseweg en Dorpsstraat) vernieuwd. Het wegdek dat bestond uit keien, ook wel kinderkoppen genoemd, werd vervangen door beton.

Ook pastoor van Spaandonk kan in 1937 tevreden terugkijken. Het katholieke geloof bloeit als nooit tevoren. Binnenkort is Van Spaandonk vijftig jaar priester. In Nispen, waar hij sinds 1913 pastoor is, zal dit worden gevierd. Van Spaandonk heeft veel voor elkaar gekregen. Omdat hij tegen gemengd onderwijs voor jongens en meisjes is heeft Van Spaandonk een aparte meisjesschool laten bouwen. In 1926 kon de nieuwe Antoniusschool in gebruik worden genomen. De zusters die er les geven wonen in het bijbehorende kloostergebouw dat inmiddels gesloopt is. De jongens bleven in de oude Donatusschool die op de plek stond waar nu de oprit van het tennispark is. Tot 1883 stond de Nispense school in de Heijbeeksestraat. Nu ligt daar het kerkhof.

De pastoor is ook trots op de mooie nieuwe kerk die ontworpen is door architect Jos Cuypers. Hij werd in 1931 gebouwd, omdat de oude  kerk te klein en bouwvallig geworden was. De toren van de oude kerk bleef wel staan.

Toch maakt de pastoor zich zorgen over de toekomst. Er dreigt een nieuwe oorlog en in de hele wereld heerst een economische crisis. Veel mensen zijn werkloos. Ook de inwoners van Nispen merken de gevolgen. De komst in 1931 van een sigarenfabriekje in de Bergsebaan, tussen de huidige Kievitstraat en Flamingostraat, zorgt gelukkig voor wat werkgelegenheid. De naam KaaVeeWee verwijst naar de naam van de fabrikant Karel van Wely.


1926