Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Na groeiende spanningen tussen een aantal landen en de moord op de troonopvolger van de Oostenrijkse keizer, brak in augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef neutraal maar ging wel over tot mobilisatie. Als grensplaats kreeg Nispen daardoor militairen en douaniers ingekwartierd. Bij het begin van de oorlog en ook in oktober, toen de Duitsers Antwerpen binnenvielen, passeerden duizenden Belgische vluchtelingen het dorp. Zelfs de kerk in Nispen zat propvol met jonge en oude mensen die op de vlucht waren. Na een tijdje trokken de meeste mensen verder of gingen terug naar huis. Een aantal mensen bleef voor langere tijd of voorgoed in ons dorp. Vier jaren waren er veel soldaten in en rondom Nispen. Zij bewaakten niet alleen de grens tegen de Duitsers maar speurden ook vaak mee naar smokkelaars. Doordat in België veel producten niet meer te koop waren, kon je er geld mee verdienen door deze stiekem over de grens te brengen. Door verschillende Nispenaren is flink gesmokkeld, voor sommigen uit noodzaak maar de meeste grensbewoners zagen het meer als een sport. De smokkelwaar bestond meestal uit levensmiddelen en kleren maar soms werd ook vee gesmokkeld. Smokkelen was strafbaar en niet ongevaarlijk.


Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1914: Mobilisatie en vluchtelingen


1900 - 1950      

Wereldoorlogen

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier
waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes..

Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster

1926