Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Het gebied tussen de Dorpsstraat, Nispenseweg en de Molenbeek heet Moerendaal. Deze naam betekent turf (= moer) in een laag gelegen gebied (= daal of dal). In dit gebied stond in de Middeleeuwen al een klein kasteel. Je moet hierbij niet denken aan een heel groot gebouw met ontzettend dikke muren en grote torens zoals kasteel Loevestein maar meer een landhuis. Het gebouw was omgeven door een gracht en had overigens wel een torentje. Ook hoorde bij het landgoed een boerderij. Het kasteeltje, ook wel slotje genoemd, had verschillende eigenaren. De eerste bekende eigenaren zijn Jacob van Moerdale en Ludwij van Nispen. Eén van de latere eigenaren was de familie Rubens uit Antwerpen. Maria Pypelincks had het landgoed van haar vader, een rijke koopman, geërfd. Maria was getrouwd met advocaat Jan Rubens. Zij kregen samen een aantal kinderen waaronder de wereldberoemde schilder Peter Paul Rubens. Na de dood van zijn moeder erfde niet hij maar zijn broer Philips de bezittingen in Nispen. Lang heeft Philips er geen plezier van gehad want hij stierf al op vrij jonge leeftijd. Het slotje verwaarloosde en werd later afgebroken. In 1992 werd onderzoek gedaan naar de restanten van het kasteel. Toen bleek dat er in de grond toch nog het nodige was overgebleven van het kasteel.


 
Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1583: Slot Moerendaal en familie Rubens


1500 - 1600      

Ontdekkers en Hervormers

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes..


Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster