Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Ongeveer 50 jaar voor het begin van onze jaartelling trokken voor het eerst Romeinen onze omgeving binnen en kort voor het jaar 0 begon er een daadwerkelijke bezetting door militairen. De Rijn vormde de noordelijke grens met de ´barbaren´. Meer dan 300 jaar verbleven er Romeinen in onze streken zoals militairen en handelaars. De oorspronkelijke inwoners namen veel gebruiken van hen over. Er brak een lange periode zonder grote oorlogen en onrust aan. Daardoor groeide de bevolking en werden er meer boerderijen gebouwd. Deze boerderijen leken nog veel op de boerderijen die in vroegere tijden waren gebouwd. Op Rozenakker zijn sporen teruggevonden van een boerderij die dateert uit ongeveer 150 na Christus. Het betrof een grote boerderij met een potstal. Dat was een verdiept deel waarin de mest van het vee werd bewaard. Vermoedelijk was de Romeinse boerderij zo’n 30 meter lang en 7 meter breed. Naast deze boerderij zijn eveneens stukjes van Romeins aardewerk teruggevonden en een Romeinse veiligheidsspeld waarmee mensen hun omslagmantel vastmaakten. Zo’n speld heette in de taal van de Romeinen, het Latijn, een ‘fibula’. Naast Rozenakker zijn ook in de Turftuin bij de kerk sporen teruggevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Heel misschien was er in deze tijd al sprake van een klein dorpje wat later Nispen werd genoemd. Maar op basis van de vondsten die tot nu toe zijn gevonden, is dit niet zeker aan te geven.
Vanaf ongeveer het jaar 300 kwam er langzaam aan een eind aan de Romeinse tijd. Germanen vielen steeds vaker het gebied binnen en de Romeinse keizers lukten het alsmaar slechter om voldoende soldaten in het noordelijk grensgebied beschikbaar te hebben. In het begin van de 5e eeuw waren de Romeinen in onze gebieden nagenoeg geheel verdwenen. Niet veel later begon de tijd van de Grote Volksverhuizing.

Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

150: Romeinse boerderij

-3000 - 500      

Grieken en Romeinen

Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes.


Naar het volgende venster