Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

In de periode van 1250 tot 1750 was turfwinning een belangrijke activiteit in West-Brabant. De turf was nodig voor de energievoorziening, zowel voor de eigen bevolking als voor steden in Vlaanderen. Hout was door het kappen van bossen steeds schaarser geworden. Vlaamse stedelingen en kloosters kochten vanaf 1264 veengebieden om daar turf uit te winnen. In onze omgeving waren er ook veel grote en kleine veengebieden. Hier noemden de mensen turf ‘moer’. Veel namen in onze streek herinneren hier nog aan, denk maar aan Nieuwmoer in België, De Moeren in Zundert of Moerendaal en Oostmoer in Nispen. Om de turf te vervoeren werden vaarten gegraven zoals de Elderse Turfvaart die vanuit het gebied bij Nieuwmoer langs Nispen richting Roosendaal liep. In de loop van de tijd kwamen er zo heel veel turfvaarten in het gebied tussen Bergen op Zoom en Breda. Op verschillende plaatsen ontstonden overslaghavens waar de turfvaarten verbonden werden aan beter bevaarbare waterlopen. Onder andere in Roosendaal was zo’n overslagpunt. In 1525 ontstond het plan om vanuit een turfgebied ten zuidwesten van Essen een vaart via Nispen naar Roosendaal te graven. Uiteindelijk was deze vaart pas in 1610 helemaal gereed. De sporen van deze vaart zijn nog steeds goed herkenbaar in het landschap. Aan ‘de wallen’ waartussen de vaart lag ten oosten van Nispen dankt het huidige sportpark zijn naam.




Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1449: Turfwinning en -handel


1000 - 1500      

Steden en Staten

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.


Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster

1583