Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

De eerste stenen kerk in Nispen is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1300 en 1350. Dit was een zogenaamde zaalkerk omdat de vorm nogal vrij rechthoekig was zonder uitbouwen. In de tweede helft van de veertiende eeuw werd deze kerk uitgebreid. Er werd een toren bijgebouwd en het koorgedeelte (de ruimte waar het altaar in de kerk staat en daar verder achter) werd langer en groter. Rond 1427 werd de kerk vergroot en kreeg nu ook twee zijbeuken. De toen ontstane kerk bleef gedurende 500 jaar grotendeels op deze wijze in stand. Dat de kerk in de Middeleeuwen steeds verder werd uitgebreid zal er ook mee te maken hebben gehad dat de parochie Nispen belangrijk was voor veel gelovigen in de streek. Maar een tocht vanuit Roosendaal of Kalmthout naar de kerk in Nispen was in die tijd geen korte reis. De wegen waren vaak slecht begaanbaar en overal was er de kans dat je bijvoorbeeld slachtoffer werd van een struikrover. Daarom wilden de inwoners van de dorpen die onder de parochie vielen een eigen kerk of kapel. Uiteindelijk kregen ze die ook maar pas in 1510 werd Roosendaal een zelfstandige parochie en Kalmthout in 1551.
Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1350: Een nieuwe kerk van steen

1000 - 1500      

Steden en Staten

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes.Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster

1449