Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

In de tijd van keizer Karel de Grote ontstond het leenstelsel met hertogdommen en graafschappen zoals het hertogdom Brabant. Binnen zo´n groot gebied als een hertogdom lagen ook weer allerlei grotere en kleinere gebieden en ontstonden heerlijkheden: een gebied dat in eigendom was van een heer of waar een heer belangrijke rechten had zoals het recht om belastingen te heffen of om de schout en schepenen te benoemen. Ook Nispen was vroeger een zelfstandige heerlijkheid binnen het land van Breda. Het dorpswapen dat in 1998 door de gemeenteraad van Roosendaal werd vastgesteld, vormt hieraan nog een herinnering. Het wapen dat de heren Van Nispen vroeger gebruikten, vind je ook nog steeds in het gemeentewapen van Roosendaal.
Door huwelijken, erfenissen, verkoop en oorlogen konden heerlijke rechten in het bezit van andere families komen. In 1287 werd het land van Breda verdeeld tussen twee families. Uit deze verdeling ontstonden het Markiezaat van Bergen op Zoom en het gebied dat later de Baronie van Breda werd genoemd. Roosendaal en Nispen vielen bestuurlijk onder Breda. Later kwamen ook de heerlijkheden Nispen en Roosendaal zelf in het bezit van de heren van Breda. Het is onbekend of ons dorp zelf een eigen schepenbank heeft gehad. Vanaf het begin van de veertiende eeuw was er voor Roosendaal en Nispen een gezamenlijk bestuur (de schepenbank) waarin Nispen een afvaardiging van twee personen had. Hieruit mag je concluderen dat in die tijd Roosendaal als plaats al van grotere betekenis was dan Nispen omdat daar het bestuur was gevestigd. De opkomst van de turfhandel en de scheepvaart op de Vliet zullen hieraan bijgedragen hebben.


Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1287: De heerlijkheid Nispen


1000 - 1500      

Steden en Staten

Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes.Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Naar het volgende venster

1350