Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

In 2007 werd in Oostmoer op een tweede gedeelte begonnen met het bouwen van woningen. Vooraf werden in 2006-2007 archeologische onderzoeken verricht in dit gebied. Tijdens het graven vonden de onderzoekers verkleuringen in de grond en ook verschillende scherven. Aan de grond zag men dat op deze plaats vroeger verschillende huizen (boerderijtjes) hebben gestaan. De gevonden scherven waren van voorwerpen die voor een groot deel stammen uit de tiende en elfde eeuw. We weten daardoor dat er rond het jaar 1000 mensen woonden bij het watertje door het laag gelegen land. Het is waarschijnlijk dat er toen al sprake was van een klein dorpje. Bij onderzoeken in de Turftuin in 2014 zijn houtskoolresten gevonden onder de teruggevonden stenen funderingen van de oude kerkgebouwen die daar gestaan hebben. Houtskoolresten zijn overblijfselen van verbrand hout. Deze houtskoolresten dateren zeer waarschijnlijk uit de periode tussen 1015 en 1155 na Christus. Dit maakt het aannemelijk dat er toen een houten kerkje is gebouwd in het centrum van het huidige Nispen.  


Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

1000: Een dorp met huizen en kerk


500 - 1000      

Monniken en ridders

Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes.


Naar het volgende venster

1157 1157