Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Heel lang geleden zag de omgeving van Nispen er helemaal anders uit. Na afloop van de laatste ijstijd (rond 10.500 voor Christus) werd het klimaat warmer. Toen begon de periode die we de Midden Steentijd noemen. Het toendra-landschap uit de ijstijd verdween grotendeels en er gingen meer bomen en planten groeien. Ook werd het door het smelten van de ijsgletsers natter in Europa waardoor er in onze omgeving beekdalen ontstonden en op sommige plekken veen werd gevormd. Als we terug naar die de tijd konden reizen, zouden we niet goed weten op welke plaats we waren. Toch is er nog iets uit die periode, dat al die duizenden jaren bijna hetzelfde is gebleven. Namelijk een watertje vanuit zuidelijke richting dat door het vrij lage landschap stroomde: de Molenbeek!

Mensen leefden in deze streken van de opbrengsten van de natuur door te jagen en voedsel te verzamelen. Ze hadden geen vaste woonplaats en trokken meestal rond. In het gebied wat nu de gemeente Roosendaal is, zijn op verschillende plekken voorwerpen gevonden die dateren uit de Midden Steentijd. Het op dit moment oudst bekende spoor van de aanwezigheid van mensen in het gebied wat we nu Nispen noemen, dateert uit circa 7.000 voor Christus. In 1980 is bij de Bansloot (de sloot bij Broekakker die ooit de grens vormde tussen Nispen en Essen en tegenwoordig tussen Nederland en België) een werktuig gevonden van vuursteen. Ijzer bestond in deze tijd nog niet. Omdat vuursteen heel hard is, kon men daar bijlen, speerpunten en messen van  maken.

Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

- 7000: Heel lang geleden


tot -3000    

Jagers en verzamelaars

Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes.


-350

Naar het volgende venster