Home Canon van Nispen Op zoek Aan de slag Plattegrond Over deze site

Waar grond bewerkt wordt voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, bestaat de kans dat sporen uit het verleden voorgoed worden vernield. Daarom is een aantal jaren geleden in Europa besloten dat hier beter op gelet moet worden. In regelgeving is bepaald in welke situaties er een onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke overblijfselen van vroeger zoals sporen van huizen en voorwerpen. De bouw van nieuwe huizen voor de buurt Rozenakker aan de Essenseweg vormde aanleiding in 2014 en 2015 om zo een archeologisch onderzoek te verrichten. Tijdens het graven vonden de onderzoekers verkleuringen in de grond en ook verschillende scherven. Aan de grond zag men dat er vroeger in kuilen palen hebben gestaan. Uit de manier waarop dit terug te zien was, heeft men geconcludeerd dat hier een boerderij heeft gestaan die waarschijnlijk dateert uit het midden van de Ijzertijd (700 tot 12 voor Chr.) Bij een van de kuiltjes werden scherven van aardewerk uit de Ijzertijd gevonden.

Canon van Nispen, vensters op de historie van een grensdorp

- 350: Oudste bewoning

-3000 - 500      

Grieken en Romeinen

Plattegrond


Bekijk waar de gebeurtenissen uit de canon zich precies hebben afgespeeld of waar je nog sporen van het verleden kunt terugvinden.


Dossier

Meer weten over dit venster? Ga dan naar het dossier waar je meer informatie vindt over dit onderwerp zoals boeken, films, weblinks en weetjes.


Naar het volgende venster

150