Waterwinning op de Nispense heide Schoon water In de negentiende eeuw kwam er in ons land steeds meer aandacht voor het voorkomen van ziekten. Een aantal ziekten kregen mensen omdat zij vervuild water moesten drinken. Om dit te veranderen ging men schoon water uit de grond oppompen. Voortaan konden mensen dat als drinkwater gebruiken. Daarvoor werden overal in Nederland waterleidingnetten aangelegd. Water uit Nispen In 1886 werd in de gemeente Roosendaal en Nispen gestart met de aanleg van een waterleidingnet door een particuliere onderneming. Het water werd gewonnen uit twee welputten op de Nispense heide ten oosten van het dorp. Deze met de schop gegraven putten waren 20 meter breed en hadden een lengte van 300 en 600 meter. Hier werd het water uitgepompt en via een openlucht zandbedfilter werd het verder naar Roosendaal gepompt. Als gevolg van het inmiddels sterk vervuilde water werd de waterwinning in 1914 gestaakt. Zonneland Vervolgens verkocht de gemeente het complex aan mevrouw H.G. Van Campen-Verschuur uit Abcoude. Zij gaf aan het gebied de naam Zonneland. Zij liet de waterputten, de gebouwen en de grond eromheen beheren door de familie Koopmanschap. Zwembad en camping Die familie begon in in 1931 in een van de waterputten met een zwembad. Veel Nispenaren en Roosendalers hebben daar gezwommen onder leiding van badmeesters vader en zoon Koopmanschap. In de winter werd er geschaatst. Het bad werd na de komst van het gemeentelijk zwembad De Stok te Roosendaal opgeheven. Toen begon de familie Koopmanschap een camping: Camping Zonneland. In het voormalig machinegebouw stonden voorheen de stoommachines en pompen. Nu zijn daarin de kantine en campingwinkel gevestigd. Arbeidsmigranten Aan de kant van de Oude Turfvaartsestraat waar vroeg gezwommen werd, stonden jaren verschillende gebouwen met allerlei bestemmingen. Enkele jaren geleden zijn die bijna allemaal afgebroken. Een nieuwe eigenaar liet daar een appartementencomplex voor arbeidsmigranten bouwen. De waterput werd opgeknapt en is weer veel beter zichtbaar. ER OP UIT ■ Nispen: Aan de Kerkweg kun je ter hoogte van camping Zonneland aan beide kanten de voormalige waterwinningsputten zien. BOEKEN ■ H. Baselier, Als een vis in het water. Zwemmen in het ‘Zonneland’, 1916-1967, bladzijde 47-100, in: Jaarboek 2022 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 30, 2022 ■ A.A. Klaver, Driestromenland; De gas-, water- en elektriciteitsvoorziening in Roosendaal en Nispen 1859-1990. Roosendaal, Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, 1990. WEBSITES ■ Foto’s van zwembad en camping Zonneland: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen.html
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Industrialisatietijd 1800 - 1900
1886
Een opname van de waterwinning op de Nispense heide in 1887. Rechts met schoorsteen staat het machinegebouw (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Portretfoto van mevrouw H.G. van Campen-Verschuur. Zij kwam uit Abcoude. Begin jaren 20 van de vorige eeuw kocht deze weduwe het voormalig pompstation en maakte van het gebied een landgoed (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Een foto van het damesbad op Zonneland in 1940. De jongens en heren hadden een ander gedeelte tot hun beschikking. Gemengd zwemmen was er in het verleden niet bij! (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1886
Tijd van burgers en stoommachines 1800 - 1900
Waterwinning op de Nispense heide Schoon water In de negentiende eeuw kwam er in ons land steeds meer aandacht voor het voorkomen van ziekten. Een aantal ziekten kregen mensen omdat zij vervuild water moesten drinken. Om dit te veranderen ging men schoon water uit de grond oppompen. Voortaan konden mensen dat als drinkwater gebruiken. Daarvoor werden overal in Nederland waterleidingnetten aangelegd. Water uit Nispen In 1886 werd in de gemeente Roosendaal en Nispen gestart met de aanleg van een waterleidingnet door een particuliere onderneming. Het water werd gewonnen uit twee welputten op de Nispense heide ten oosten van het dorp. Deze met de schop gegraven putten waren 20 meter breed en hadden een lengte van 300 en 600 meter. Hier werd het water uitgepompt en via een openlucht zandbedfilter werd het verder naar Roosendaal gepompt. Als gevolg van het inmiddels sterk vervuilde water werd de waterwinning in 1914 gestaakt. Zonneland Vervolgens verkocht de gemeente het complex aan mevrouw H.G. Van Campen-Verschuur uit Abcoude. Zij gaf aan het gebied de naam Zonneland. Zij liet de waterputten, de gebouwen en de grond eromheen beheren door de familie Koopmanschap. Zwembad en camping Die familie begon in in 1931 in een van de waterputten met een zwembad. Veel Nispenaren en Roosendalers hebben daar gezwommen onder leiding van badmeesters vader en zoon Koopmanschap. In de winter werd er geschaatst. Het bad werd na de komst van het gemeentelijk zwembad De Stok te Roosendaal opgeheven. Toen begon de familie Koopmanschap een camping: Camping Zonneland. In het voormalig machinegebouw stonden voorheen de stoommachines en pompen. Nu zijn daarin de kantine en campingwinkel gevestigd. Arbeidsmigranten Aan de kant van de Oude Turfvaartsestraat waar vroeg gezwommen werd, stonden jaren verschillende gebouwen met allerlei bestemmingen. Enkele jaren geleden zijn die bijna allemaal afgebroken. Een nieuwe eigenaar liet daar een appartementencomplex voor arbeidsmigranten bouwen. De waterput werd opgeknapt en is weer veel beter zichtbaar. ER OP UIT ■ Nispen: Aan de Kerkweg kun je ter hoogte van camping Zonneland aan beide kanten de voormalige waterwinningsputten zien. BOEKEN ■ H. Baselier, Als een vis in het water. Zwemmen in het ‘Zonneland’, 1916-1967, bladzijde 47-100, in: Jaarboek 2022 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 30, 2022 ■ A.A. Klaver, Driestromenland; De gas-, water- en elektriciteitsvoorziening in Roosendaal en Nispen 1859-1990. Roosendaal, Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, 1990. WEBSITES ■ Foto’s van zwembad en camping Zonneland: https://www.heemkundenispen.nl/beeldbanknispen .html
Contact Contactgegevens
Een opname van de waterwinning op de Nispense heide in 1887. Rechts met schoorsteen staat het machinegebouw (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Portretfoto van mevrouw H.G. van Campen-Verschuur. Zij kwam uit Abcoude. Begin jaren 20 van de vorige eeuw kocht deze weduwe het voormalig pompstation en maakte van het gebied een landgoed (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
Een foto van het damesbad op Zonneland in 1940. De jongens en heren hadden een ander gedeelte tot hun beschikking. Gemengd zwemmen was er in het verleden niet bij! (Foto: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).