Heel lang geleden Ijstijd Heel lang geleden zag de omgeving van Nispen er helemaal anders uit. Na afloop van de laatste ijstijd (rond 10.500 voor Christus) werd het klimaat warmer. Toen begon de periode die we de Midden Steentijd noemen. Het toendra-landschap uit de ijstijd verdween grotendeels en er gingen meer bomen en planten groeien. Ook werd het door het smelten van de ijsgletsers natter in Europa. Daardoor ontstonden er in onze omgeving beekdalen en op sommige plekken werd veen gevormd. Molenbeek Als we terug naar die de tijd konden reizen, zouden we niet goed weten op welke plaats we waren. Toch is er nog iets uit die periode, dat al die duizenden jaren bijna hetzelfde is gebleven. Vlakbij de plaats die we nu Achterbroek in Belgische provincie Antwerpen noemen, liep naar het noorden een watertje door het vrij lage landschap: de huidige Molenbeek. Oudste vondst Mensen leefden in deze streken van de opbrengsten van de natuur door te jagen en voedsel te verzamelen. Ze hadden geen vaste woonplaats en trokken meestal rond. In het gebied wat nu de gemeente Roosendaal is, zijn op verschillende plekken voorwerpen gevonden die dateren uit de Midden Steentijd. Het op dit moment oudst bekende spoor van de aanwezigheid van mensen in het gebied wat we nu Nispen noemen, dateert uit circa 7.000 voor Christus. In 1980 is bij de Bansloot (de sloot bij Broekakker die ooit de grens vormde tussen Nispen en Essen en tegenwoordig tussen Nederland en België) een werktuig gevonden van vuursteen. Ijzer bestond in deze tijd nog niet. Omdat vuursteen heel hard is, kon men daar bijlen, speerpunten en messen van maken. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN / WEBSITES ■ Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van jagers en boeren 10000 v.Chr - 3000 v.Chr
-7.000
De Bansloot bij Broekakker vormt al heel lang de grens tussen Nispen en Essen.
Een afbeelding met enkele voorbeelden van vuurstenen gebruiksvoorwerpen (Afbeelding: http://www.mcc- debarn.nl/kunstopdehondsrug/2008activite iten.html).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Heel lang geleden Ijstijd Heel lang geleden zag de omgeving van Nispen er helemaal anders uit. Na afloop van de laatste ijstijd (rond 10.500 voor Christus) werd het klimaat warmer. Toen begon de periode die we de Midden Steentijd noemen. Het toendra-landschap uit de ijstijd verdween grotendeels en er gingen meer bomen en planten groeien. Ook werd het door het smelten van de ijsgletsers natter in Europa. Daardoor ontstonden er in onze omgeving beekdalen en op sommige plekken werd veen gevormd. Molenbeek Als we terug naar die de tijd konden reizen, zouden we niet goed weten op welke plaats we waren. Toch is er nog iets uit die periode, dat al die duizenden jaren bijna hetzelfde is gebleven. Vlakbij de plaats die we nu Achterbroek in Belgische provincie Antwerpen noemen, liep naar het noorden een watertje door het vrij lage landschap: de huidige Molenbeek. Oudste vondst Mensen leefden in deze streken van de opbrengsten van de natuur door te jagen en voedsel te verzamelen. Ze hadden geen vaste woonplaats en trokken meestal rond. In het gebied wat nu de gemeente Roosendaal is, zijn op verschillende plekken voorwerpen gevonden die dateren uit de Midden Steentijd. Het op dit moment oudst bekende spoor van de aanwezigheid van mensen in het gebied wat we nu Nispen noemen, dateert uit circa 7.000 voor Christus. In 1980 is bij de Bansloot (de sloot bij Broekakker die ooit de grens vormde tussen Nispen en Essen en tegenwoordig tussen Nederland en België) een werktuig gevonden van vuursteen. Ijzer bestond in deze tijd nog niet. Omdat vuursteen heel hard is, kon men daar bijlen, speerpunten en messen van maken. ER OP UIT ■ Themapark Archeon: www.archeon.nl BOEKEN / WEBSITES ■ Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl
-10.000
Tijd van jagers en boeren 10000 v.Chr - 3000 v.Chr
Contact Contactgegevens
De Bansloot bij Broekakker vormt al heel lang de grens tussen Nispen en Essen.
Een afbeelding met enkele voorbeelden van vuurstenen gebruiksvoorwerpen (Afbeelding: http://www.mcc- debarn.nl/kunstopdehondsrug/2008activite iten.html).