Een nieuwe kerk van steen Zaalkerk De eerste stenen kerk in Nispen is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1300 en 1350. Dit was een zogenaamde zaalkerk omdat de vorm nogal vrij rechthoekig was zonder uitbouwen. In de tweede helft van de veertiende eeuw werd deze kerk uitgebreid. Er werd een toren bijgebouwd en het koorgedeelte (de ruimte waar het altaar in de kerk staat en daar verder achter) werd langer en groter. Zijbeuken Rond 1427 werd de kerk vergroot en kreeg nu ook twee zijbeuken. De toen ontstane kerk bleef gedurende 500 jaar grotendeels op deze wijze in stand. Dat de kerk in de Middeleeuwen steeds verder werd uitgebreid zal er ook mee te maken hebben gehad dat de parochie Nispen belangrijk was voor veel gelovigen in de streek. Afsplitsingen Maar een tocht vanuit Roosendaal of Kalmthout naar de kerk in Nispen was in die tijd geen korte reis. De wegen waren vaak slecht begaanbaar en overal was er de kans dat je bijvoorbeeld slachtoffer werd van een struikrover. Daarom wilden de inwoners van de dorpen die onder de parochie vielen een eigen kerk of kapel. Uiteindelijk kregen ze die ook. Maar pas in 1510 werd Roosendaal een zelfstandige parochie en Kalmthout in 1551. De parochie Nispen werd daardoor steeds kleiner. Essen hoorde er nog wel steeds bij. ER OP UIT ■ Nispen: Turftuin naast de kerk. In dit park vind je opgemetselde muurtjes en paden die aangeven waar de vroegere kerk en de oudere versies hebben gestaan BOEKEN ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017 WEBSITES /
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Tijd van steden en staten 1000 - 1500
1350
Nispen was in de late Middeleeuwen nog steeds een grote parochie maar Roosendaal had het ´moederdorp´ toen al in inwoneraantal overvleugeld. Detail uit een kaart van West-Brabant, met daarop onder andere Nispen. De afbeelding is afkomstig van een reproductie,van een originele kaart die dateert uit de periode 1521-1545. De kaart bevindt zich in het West-Brabants Archief. De afbeelding van de kerk is, zoals inmiddels uit onderzoek ook is gebleken, niet waarheidsgetrouw (Afbeelding: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1350
Tijd van steden en staten 1000 - 1500
Een nieuwe kerk van steen Zaalkerk De eerste stenen kerk in Nispen is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1300 en 1350. Dit was een zogenaamde zaalkerk omdat de vorm nogal vrij rechthoekig was zonder uitbouwen. In de tweede helft van de veertiende eeuw werd deze kerk uitgebreid. Er werd een toren bijgebouwd en het koorgedeelte (de ruimte waar het altaar in de kerk staat en daar verder achter) werd langer en groter. Zijbeuken Rond 1427 werd de kerk vergroot en kreeg nu ook twee zijbeuken. De toen ontstane kerk bleef gedurende 500 jaar grotendeels op deze wijze in stand. Dat de kerk in de Middeleeuwen steeds verder werd uitgebreid zal er ook mee te maken hebben gehad dat de parochie Nispen belangrijk was voor veel gelovigen in de streek. Afsplitsingen Maar een tocht vanuit Roosendaal of Kalmthout naar de kerk in Nispen was in die tijd geen korte reis. De wegen waren vaak slecht begaanbaar en overal was er de kans dat je bijvoorbeeld slachtoffer werd van een struikrover. Daarom wilden de inwoners van de dorpen die onder de parochie vielen een eigen kerk of kapel. Uiteindelijk kregen ze die ook. Maar pas in 1510 werd Roosendaal een zelfstandige parochie en Kalmthout in 1551. De parochie Nispen werd daardoor steeds kleiner. Essen hoorde er nog wel steeds bij. ER OP UIT ■ Nispen: Turftuin naast de kerk. In dit park vind je opgemetselde muurtjes en paden die aangeven waar de vroegere kerk en de oudere versies hebben gestaan BOEKEN ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017 WEBSITES /
Contact Contactgegevens
Nispen was in de late Middeleeuwen nog steeds een grote parochie maar Roosendaal had het ´moederdorp´ toen al in inwoneraantal overvleugeld. Detail uit een kaart van West-Brabant, met daarop onder andere Nispen. De afbeelding is afkomstig van een reproductie,van een originele kaart die dateert uit de periode 1521-1545. De kaart bevindt zich in het West-Brabants Archief. De afbeelding van de kerk is, zoals inmiddels uit onderzoek ook is gebleken, niet waarheidsgetrouw (Afbeelding: Collectie Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen).